Rozpoznávanie textu písaného gotickým písmom

ABBYY FineReader vám môže pomôcť rozpoznávať historické dokumenty a knihy písané gotickým písmom v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom a lotyšskom jazyku. Práca s takýmito dokumentmi sa líši vo viacerých ohľadoch, ako je opísané nižšie.

Jazyky rozpoznávania gotického písma

Pri rozpoznávaní textu písaného gotickým písmom program používa týchto 6 jazykov:

 1. Stará Angličtina.
 2. Stará Francúzština.
 3. Stará Nemčina.
 4. Stará Taliančina.
 5. Stará Španielčina.
 6. Lotyšský Gotický.

Podporované gotické písma

Aby ste si text s výsledkami rozpoznávania mohli zobraziť gotickým písmom, budete si možno musieť nainštalovať ďalšie písma vo Windows.

ABBYY FineReader podporuje tieto gotické písma:

 1. Textur/Textualis – rez písma typu blackletter.
 2. Fraktur — rez písma typu blackletter s hranatými ťahmi.
 3. Schwabacher — „lomené“ písmo so zaoblenými ťahmi niektorých písmen.

Ak nemáte nainštalované žiadne gotické písma, výsledky rozpoznávania sa zobrazia písmom Arial, Times alebo Courier.

Pokyny na rozpoznávanie textu písaného gotickým písmom

Pri rozpoznávaní dokumentu s textom písaným gotickým písmom postupujte takto:

 1. V okne Editora OCR vyberte Ďalšie jazyky... z vysúvacieho zoznamu Jazyky na hlavnom paneli nástrojov. V dialógovom okne Editor jazykov, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť Zadajte jazyky OCR manuálne a zadajte príslušný jazyk zo zoznamu. Potom kliknite na OK.

  Súčasný výber viacerých jazykov rozpoznávania (napr. angličtina a stará angličtina alebo nemčina a stará nemčina) môže negatívne ovplyvniť výsledky rozpoznávania. Aby ste tomu predišli, zadajte iba jazyk, ktorý sa použije na rozpoznanie gotického textu.
  Ďalšie informácie o tom, ako sa spustí Editor OCR, nájdete pod Spustenie editora OCR.
 2. Skenovanie alebo otváranie snímok.
  Ďalšie informácie nájdete pod Získavanie dokumentov.
 3. Kliknite na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.

Výsledky rozpoznávania sa zobrazia v okne Text.

Výsledky rozpoznávania sa zobrazia gotickým písmom, ak bol zdrojový dokument písaný podporovaným písmom nainštalovaným vo vašom počítači. Inak sa použije písmo Arial, Times alebo Courier.

V prípade potreby zmeňte písmo výsledkov:

 1. Vyberte príslušný text.
 2. Kliknite na Vlastnosti v kontextovej ponuke pre tento text.
 3. Na paneli Vlastnosti textu zvoľte vhodné písmo zo zoznamu.

Text dokumentu sa zobrazí špecifikovaným písmom.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.