Rozpoznawanie tekstu pismem gotyckim

ABBYY FineReader może pomóc Tobie w rozpoznawaniu historycznych dokumentów i książek napisanych pismem gotyckim po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku i łotewsku. Praca z takimi dokumentami jest pod kilkoma względami inna, o czym szerzej piszemy poniżej.

Języki rozpoznawania pisma gotyckiego

Program rozpoznaje tekst napisany pismem gotyckim w sześciu następujących językach:

 1. Staroangielski.
 2. Starofrancuski".
 3. Staroniemiecki.
 4. Starowłoski.
 5. Starohiszpański.
 6. Łotewski (Gotycki).

Obsługiwane czcionki gotyckie

Aby wyświetlić tekst napisany czcionką gotycką w wynikach rozpoznawania, może być konieczne zainstalowanie dodatkowych czcionek w systemie Windows.

ABBYY FineReader obsługuje następujące czcionki gotyckie:

 1. Tekstura — czcionka gotycka.
 2. Fraktura — czcionka gotycka o zaokrąglonym kształcie liter.
 3. Szwabacha — czcionka o zaokrąglonym kształcie niektórych liter.

Jeśli nie będzie zainstalowanych żadnych czcionek gotyckich, wyniki rozpoznawania zostaną zaprezentowane przy użyciu czcionki Arial, Times lub Courier.

Instrukcje na temat rozpoznawania tekstu napisanego pismem gotyckim

Aby rozpoznać dokument zawierający tekst napisany pismem gotyckim:

 1. W oknie Edytora OCR wybierz Więcej języków... z listy rozwijanej Języki na głównym pasku narzędzi. W oknie dialogowym Edytor języka, które zostanie otwarte, wybierz opcję Podaj ręcznie języki OCR i wybierz odpowiedni język z listy. Następnie kliknij przycisk OK.

  Wybór kilku języków rozpoznawania jednocześnie (np. angielskiego i staroangielskiego albo niemieckiego i staroniemieckiego) może mieć negatywny wpływ na wyniki rozpoznawania. Aby tego uniknąć, wybierz tylko język, który będzie używany do rozpoznawania tekstu gotyckiego.
  Więcej informacji na temat uruchamiania Edytora OCR znajduje się w części Uruchamianie Edytora OCR.
 2. Skanowanie lub otwieranie obrazów.
  Więcej informacji znajduje się w sekcji Pozyskiwanie dokumentów.
 3. Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.

Wyniki rozpoznawania zostaną pokazane w oknie Tekst.

Wyniki rozpoznawania zostaną pokazane przy użyciu czcionki gotyckiej, jeśli dokument źródłowy był napisany przy użyciu obsługiwanej czcionki zainstalowanej na komputerze. W przeciwnym przypadku zostanie użyta czcionka Arial, Times lub Courier.

W razie potrzeby czcionkę wyników można zmienić:

 1. Zaznacz interesujący Cię tekst.
 2. Kliknij Właściwości w menu kontekstowym tego tekstu.
 3. W okienku Właściwości tekstu wybierz odpowiednią czcionkę z listy.

Tekst dokumentu zostanie pokazany przy użyciu wybranej czcionki.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.