Kui tabeleid ja pilte ei tuvastatud

Kui tabelit ei tuvastatud

Tabelialad tähistavad tabeleid või tabelina küljendatud tekstifragmente. Kui programm ei tuvasta tabelit automaatselt, kasuta tabeliala tabeli ümber joonistamiseks tööriista Tabel.

 1. Vali akna Kujutis ülaosas olevalt tööriistaribal tööriist ja kasuta hiirt, et joonistada oma kujutisel tabeli ümber ristkülik.
 2. Vali tabeli kiirmenüüs käsk Analüüsi tabeli struktuuri või klõpsa Tabeliala hüpiktööriistariba nuppu .
 3. Kasuta hüpiktööriistariba, tabeli kiirmenüüd või käsklusi menüüs Ala, et redigeerida tulemusi.
 4. Käivita optilise tekstituvastuse protsess uuesti.

Saad eelnevalt tuvastatud ala tüüpi vahetada. Selleks, et seada ala tüübiks Tabel, paremklõpsa ala ja seejärel klõpsa kiirmenüüs Muuda alatüüp järgmiseks > Tabel.

Kui ABBYY FineReader tuvastas tabeli read ja veerud automaatrežiimis valesti, saad redigeerida küljendust käsitsi ja taaskäivitada optilise tekstituvastuse protsessi.

 • Kasuta käske menüüs Ala või käske tabeliala kiirmenüüs, et teha järgmist.
  • Analüüsi tabeli struktuuri (analüüsib automaatselt tabeli struktuuri ning hoiab ära vajaduse joonistada vertikaalseid ja horisontaalseid eraldusjooni käsitsi);
  • Tükelda lahtrid, Ühenda lahtrid ja Ühenda read (võimaldab parandada valesti tuvastatud ridu või lahtreid)
 • Kasuta valitud tabeli hüpiktööriistariba, et teha järgmist. Lisada horisontaalne või vertikaalne eraldusjoon, kustutada tabeli eraldusjooni, analüüsida tabeli struktuuri, tükeldada tabeli lahtreid või ühendada tabeli lahtreid ja ridu (klõpsa ala Tabel ja seejärel vali sobiv tööriist hüpiktööristaribal:  

).

Näpunäide. Objektide valimiseks klõpsa tööriista hüpiktööriistaribal.

Märkus.

 1. Lahtrite tükeldamise käsklust saab rakendada ainult nendel tabeli lahtritel, mis eelnevalt ühendati.
 2. Tabeli lahtrite või ridade ühendamiseks või tükeldamiseks märgista need kujutisel ja vali sobiv tööriist või menüükäsklus.
 3. Kui tabel sisaldab vertikaalse tekstiga lahtreid, pead esmalt muutma teksti atribuute.
 4. Kui tabel sisaldab ainult kujutist, vali suvand Kohtle valitud lahtreid pildina paanil Ala omadused (paremklõpsa ala, seejärel klõpsa kiirmenüüs Atribuudid).

Kui lahter sisaldab kujutise ja teksti kombinatsiooni, vali kujutis, et muuta see lahtri sees eraldi alaks.

Vaata ka:

Kui pilti ei tuvastatud

Pildialad tähistavad dokumendis sisalduvaid pilte. Saad kasutada ka Pildi alasid, kui sa ei soovi, et teksti osa tuvastatakse. Kui programmil ei õnnestu pilti automaatselt tuvastada, saad kasutada tööriista Pilt, et joonistada käsitsi pildi ümber pildiala.

 1. Klõpsa akna Kujutis ülaosas asuva tööriistariba, vali tööriist ning seejärel joonista hiire abil kujutisel oleva pildi ümber ristkülik.
 2. Käivita optilise tekstituvastuse protsess uuesti.

Kui dokumendis on pildi kohale prinditud tekst, joonista selle pildi ümber taustapildiala.

 1. Vali aknas Kujutis tööriistaribalt ikoon tööriistaribal ja joonista pildi ümber raam.
 2. Käivita optilise tekstituvastuse protsess.

Saad muuta olemasoleva ala pildi- või taustapildialaks. Paremklõpsa ala, seejärel klõpsa Muuda alatüüp järgmiseks > Pilt või Muuda alatüüp järgmiseks > Taustapilt.

Lisateavet ala tüüpide ja redigeerimisalade kohta vt jaotisest Kui alad on tuvastatud valesti.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.