Kui paberdokumendi keerulist struktuuri ei reprodutseerita

Enne dokumendi tuvastamise protsessi käivitamist analüüsib ABBYY FineReader dokumendi loogilist struktuuri ja tuvastab alad, mis sisaldavad teksti, pilte, tabeleid ja vöötkoode. Seejärel toetub programm sellele analüüsile, et tuvastada alad ja valida nende tuvastamise järjekord. See teave aitab reprodutseerida algdokumendi vormindust.

Vaikimisi analüüsib ABBYY FineReader dokumente automaatselt. Kuigi väga keerukate vormingute puhul on võimalik, et mõni ala tuvastatakse valesti, saad neid soovi korral käsitsi parandada.

Kasuta alade parandamiseks järgmisi tööriistu ja käske.

  • Tööriistaribal olevad tööriistad aknas Kujutis.
  • Kiirmenüü käsklused, millele saab juurdepääsu, paremklõpsates valitud ala aknas Kujutis või aknas Suurendus.
  • Käsklused menüüs Ala.

Pärast soovitud muudatusi taaskäivita optiline tekstituvastus.

Vt ka jaotist Kui alad on tuvastatud valesti.

Tuvastussätted, ala atribuudid ja salvestussätted mõjutavad samuti seda, kui hästi õnnestub säilitada originaaldokumendi küljendust. Lisateavet vt järgmistest jaotistest. Vaata ka: Optilise tekstituvastuse suvandid, Ala atribuutide kohandamine ja Optilise tekstituvastuse tulemite salvestamine.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.