CSV seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Teksti seaded

  • Ära säilita tabelitevälist teksti
    Salvestab vaid tabelid ja eirab ülejäänut.
  • Eralda leheküljed märgiga (#12)
    Salvestab lehekülje algse paigutuse.

Eraldaja

Määratleb märgi, mida kasutatakse andmeveergude eraldamiseks väljundiks olevas CSV-dokumendis.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodilehe automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist üksuses Kodeerimine.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.