Επισήμανση κειμένου

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να επισημάνετε ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν σε ένα έγγραφο. Οι επισημάνσεις επεξεργασίας που προσθέτετε δεν θα αλλάξουν το ίδιο το κείμενο, αλλά απλώς θα υποδείξουν ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πού.

Οι σημειώσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία κειμένου είναι διαθέσιμες μόνο σε έγγραφα με ένα επίπεδο κειμένου ή έγγραφα που έχουν αναγνωριστεί από τη διαδικασία αναγνώρισης φόντου.

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία επισήμανσης:

Επισήμανση
Υπογράμμιση
Διακριτή διαγραφή
Προσθήκη σημείωσης για εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλιο σε οποιονδήποτε τύπο σημείωσης κάνοντας διπλό κλικ στη σημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια, ανατρέξτε στην ενότητα Συνεργασία σε έγγραφα PDF.

Για να επισημάνετε, να υπογραμμίσετε ή να διαγράψετε ένα απόσπασμα κειμένου:

  • Επιλέξτε ένα εργαλείο επισήμανσης από την κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το απόσπασμα κειμένου που θέλετε ή
  • Επιλέξτε το απόσπασμα κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα εργαλείο επισήμανσης από την κύρια γραμμή εργαλείων.

Για να υποδείξετε ένα σημείο εισαγωγής κειμένου:

  • Κάντε κλικ στο εργαλείο στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF και κάντε κλικ στο σημείο που θεωρείτε ότι χρειάζεται να εισαχθεί κείμενο.

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημείωσης:

  • Κάνετε δεξί κλικ στη σημείωση και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα στο μενού συντόμευσης ή
  • Κάνετε κλικ σε ένα εργαλείο επισήμανσης στην κύρια γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ σε ένα από τα πλαίσια χρωμάτων στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται επάνω από το έγγραφο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να επισημάνετε συγκεκριμένα αποσπάσματα κειμένου χωρίς να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο για να τα βρείτε.

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Αναζήτηση.
  2. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
  3. Στο παράθυρο Αναζήτηση επιλέξτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης που θέλετε να επισημάνετε και κάντε κλικ στο εργαλείο επισήμανσης που θέλετε. Εάν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό χρώμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εργαλείο επισήμανσης αντί να κάνετε κλικ στο ίδιο το εργαλείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που επιθυμείτε στην παλέτα χρωμάτων που εμφανίζεται.

Από προεπιλογή, τα εργαλεία επισήμανσης στο παράθυρο Αναζήτηση χρησιμοποιούν τα ίδια χρώματα με τα εργαλεία επισήμανσης στη γραμμή εργαλείων Εργαλεία PDF.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.