Automatisering af dokumentbehandling med ABBYY FineReader

Download

(Ikke tilgængelig i visse versioner af ABBYY FineReader. Se også: http://www.ABBYY.com/FineReader)

I ABBYY FineReader kan du bruge de indbyggede og brugerdefineret automatiserede opgaver til at behandle dine dokumenter. Du kan organisere dine opgaver i Automatiserede opgaver... dialogboksen.

 • For at åbne Automatiserede Opgaver dialogboksen, klik på Redskaber > Automatiserede Opgaver.

Værktøjslinjen øverst i Automatiserede Opgaver dialogboksen indeholder knapper til oprettelse, redigering, kopiering, sletning, import og eksport af opgaver.

For at behandle et dokument ved hjælp af en automatiseret opgave, start opgavevinduet Opgaver.

Oprettelse af brugerdefinerede automatiserede opgaver

Du kan oprette din egne automatiserede opgaver, hvis du har brug for at inkludere behandlingstrin, som ikke findes i de indbyggede automatiske opgaver. Rækkefølgen af trin i en automatiseret opgave skal svare til rækkefølgen af behandlingsfunktioner i OCR Editoren.

 1. På værktøjslinjen skal du klikke på Ny.
 2. Vælg et OCR-projekt der skal anvendes i den venstre rude:
  • Opretter nyt OCR-projekt
   Hvis du vælger denne indstilling vil et nyt OCR-projekt blive oprettet, når du starter opgaven. Du skal også angive hvilke dokumentindstillinger, der skal bruges ved behandling af dine dokumenter: de globale indstillinger angivet i programmet eller de indstillinger, der er angivet i denne særlige opgave.
  • Vælg eksisterende OCR-projekt
   Vælg denne indstilling hvis du vil have, at opgaven behandler billeder fra et eksisterende OCR-projekt.
  • Brug aktuelle OCR-projekt
   Vælg denne indstilling hvis du vil have, at opgaven behandler billeder fra det aktuelle OCR-projekt.
 3. Vælg hvordan du vil hente billeder:
  • Åbn billede eller PDF
   Vælg denne indstilling hvis du vil have, at opgaven behandler billeder eller PDF-dokumenter fra en bestemt mappe (du skal i så fald angive mappen).
  • Scan
   Vælg denne indstilling hvis du vil scanne nogle sider (de aktuelle indstillinger for scanning vil blive brugt).
   Bemærk:
   1. Dette trin er valgfrit, hvis du tidligere valgte Vælg eksisterende OCR-projekt eller Brug aktuelle OCR-projekt kommandoen.
   2. Hvis billeder tilføjes til et OCR-projekt, der allerede indeholder billeder, er det kun de nyligt tilføjede billeder, der behandles.
   3. Hvis et OCR-projekt som skal behandles indeholder nogle sider, der allerede er blevet genkendt og nogle sider, der allerede er blevet analyseret, vil genkendte sider ikke blive behandlet på ny, og de analyserede sider vil blive genkendt.
 4. Tilføj Analysér trinnet for at registrere områder på billederne og konfigurer dette trin:
  • Analysér layout automatisk
   ABBYY FineReader vil analysere billederne og identificere områderne baseret på deres indhold.
  • Tegn områder manuelt
   ABBYY FineReader vil bede dig om at tegne de relevante områder manuelt.
  • Åbn en områdeskabelon
   Vælg denne indstilling hvis du ønsker, at der anvendes en eksisterende områdeskabelon, når programmet analyserer dokumentet. Du skal enten angive en skabelon eller vælge at lade programmet bede dig om at vælge en, hver gang opgaven starter. For yderligere oplysninger se Hvis du behandler et stort antal dokumenter med identisk layout.
 5. Tilføj et OCR trin hvis du har brug for, at billederne bliver genkendt. Programmet vil bruge OCR-indstillingerne du valgte i DCR-projekt trinnet.
  Når du tilføjer et OCR, trin Analysér bliver trinnet tilføjet automatisk.
 6. Tilføj et OCR trin for at gemme den genkendte tekst i et format efter efet valg, e-maile teksten eller billederne eller oprette en kopi af OCR-projektet. En opgave kan indeholde flere gem-trin:
  • Gem dokument
   Her kan du angive navnet for filen, dens format, filindstillinger, og mappen hvor filen skal gemmes.
   For at undgå at specificere en ny mappe hver gang opgaven startes, skal du vælge Opret tidsstemplet undermappe.
  • Send dokument
   Her kan du vælge programmet, hvor det resulterende dokument skal åbnes.
  • Send dokument som e-mail
   Her kan du angive navnet på filen, dens format, filindstillinger og e-mailadressen, som filen skal sendes til.
  • Gem billeder
   Her kan du angive navnet på filen, dens format, filindstillinger og mappen hvor billedfilen skal gemmes.
   For at gemme alle billeder til én fil skal du vælge Gem som en flersidet billedfil (gælder kun for billeder i TIFF, PDF, JB2, JBIG2 og DCX).
  • Email-billeder
   Her kan du angive navnet på filen, dens format, filindstillinger og e-mailadressen, som billedfilen skal sendes til.
  • Gem OCR-projekt
   Her kan du angive den mappe, hvor OCR-projektet skal gemmes.
   Angiv hvilke indstillinger programmet skal bruge til at gemme resultatet. Du kan vælge mellem de globale indstillinger, der er angivet i programmet, når der gemmes eller de indstillinger, du specificerer for denne bestemte opgave.
 7. Fjern alle unødvendige trin fra opgaven ved at klikke på knappen.
  Sommetider vil det at fjerne af ét trin også medføre, at et andet trin bliver fjernet. Hvis du for eksempel fjerner Analysér trinnet, vil OCR trinnet også blive fjernet, da OCR ikke kan gennemføres uden at analysere et billede.
 8. Når du har konfigureret alle de krævede trin, skal du klikke på Afslut.

Den nyoprettede opgave vises i Opgaver vinduet.

For at gemme en automatiseret opgave skal du klikke Eksporter på værktøjslinjen øverst på Automatiserede Opgaver dialogboksen og angive et navn og en mappe til opgaven.

Hvis du vil indlæse en tidligere oprettet automatiseret opgave, skal du klikke Importer på værktøjslinjen øverst på Automatiserede Opgaver og vælge filen for den opgave, du vil importere.

17.05.2023 7:34:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.