Digital signatur

Download

PDF Editoren giver dig mulighed for at underskrive dokumenter digitalt og validere alle digitale signaturer i et dokument. En digital signatur bruges til at fastslå identiteten af den person, der underskrev dokumentet. Derudover kan en digital signatur bruges til at sikre, at et underskrevet dokument ikke er blevet ændret.

Sådan underskrives et dokument:

 1. Klik på > Tilføj Digital Signatur... på værktøjslinjen i Sikkerhed fanen.
 2. Vælg det område hvor du vil placere underskriften eller klik blot på den ønskede placering.
 3. Vælg certifikatet der skal anvendes fra Underskriv som rullelisten. For at se egenskaberne for et certifikat, skal du vælge det og klikke på Vis certifikat....
  Hvis certifikatet du vil bruge ikke er på listen, skal du installere det. For at installere et certifikat skal du højreklikke på det i Windows Stifinder, klikke på Installer certifikat på genvejsmenuen og følge instruktionerne i guiden Import af certifikat.
 4. Hvis det er påkrævet, skal du bruge Årsag rullelisten til at angive årsagen til underskrivelsen af dokumentet. Felterne Placering og Kontakt bruges henholdsvis til at angive placeringen, hvor dokumentet blev underskrevet, og dine kontaktoplysninger.
  I feltet Årsag kan du enten vælge en værdi fra rullelisten eller indtaste en brugerdefineret tekst.
 5. Følgende kan også specificeres i en underskrift: datoen og klokkeslættet for underskrivelsen, information om underskriftens ejer samt navnet og versionsnummeret på det FineReader-program, der blev brugt.
  Du kan også vælge, hvilke oplysninger der skal vises i underskriften, ved at fjerne markeringen af navnene på felter, som du ikke vil have vist.
  Hvis du ikke ønsker, at feltnavne skal vises i underskriften, skal du fjerne markeringen ved Vis etiketter.
 6. Hvis det er påkrævet, skal du klikke på Opsæt server med tidsstempling og angive serverens URL. Hvis der kræves legitimationsoplysninger for at oprette en forbindelse, skal du indtaste et login og en adgangskode.
 7. Vælg indstillingen Kanter og baggrund for at føje en kant og en grå baggrund til din underskrift.
 8. Vælg Føj brugerdefineret billede til digital underskrift, hvis du ønsker, at din underskrift skal inkludere et billede. Klik derefter på knappen Vælg Billede... for at gå til en billedfil. Billedet vises til venstre for underskriften.
 9. Klik på Gem og underskriv.
 10. Gem dokumentet.

Dette føjer en digital underskrift med de angivne parametre til dokumentet.

En underskrift indeholder oplysninger om versionen af dokumentet på tidspunktet for underskriften. Hvis du tilføjer en ny underskrift til et allerede underskrevet dokument, vil de tidligere tilføjede underskrifter fortsat være gyldige.

Sådan ser man egenskaberne for en underskrift i et dokument:

 • Højreklik på underskriften og klik Vis Signaturegenskaber... genvejsmenuen eller
 • dobbeltklik på underskriften på Digitale Signaturer ruden.

Når du åbner et PDF-dokument, validerer ABBYY FineReader automatisk de digitale underskrifter i dokumentet, hvis der er nogen. Valideringsresultaterne vil blive vist på Digitale Signaturer ruden, som også indeholder detaljerede oplysninger om de underskrifter, der anvendes i dokumentet.

Sådan sletter du en underskrift:

 • Højreklik på underskriften og klik Fjern Signatur på genvejsmenuen.

Du kan kun slette en underskrift fra et dokument, hvis du har det tilsvarende digitale certifikat.

Du kan tilføje mere end én digital underskrift til et dokument.

17.05.2023 7:34:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.