Hvis dit dokumentbillede har defekter og OCR-nøjagtigheden er lav

Download

Forvrængede tekstlinjer, forvrængning, støj og andre defekter der almindeligvis findes i scannede billeder og digitale fotos kan sænke genkendelseskvaliteten. ABBYY FineReader indeholder en række automatiske og manuelle værktøjer til at fjerne disse defekter.

Sådan redigeres billeder manuelt

Hvis du deaktiverede automatiske forbehandlingsfunktioner eller ønsker at forbehandle bestemte sider, kan du bruge billedredigering til manuelt at redigere sidens billeder.

Følg instruktionerne nedenfor for at redigere et billede manuelt:

 1. Åbn OCR Editoren og åbn derefter billedredigeringsprogrammet:
 2. Klik på værktøjslinjen for ruden Billede eller
 3. Klik Redigér > Redigér Sidebilleder....
 4. . Billedredigering vil åbne og vise den aktuelt valgte side. Panelet længst til højre på billedredigeringsprogrammet indeholder værktøjer til redigering af billeder.
 5. Klik på det værktøj du vil bruge og anvend det på billedet. De resulterende ændringer vil blive vist på ruden Billede. De fleste af værktøjerne kan anvendes både til udvalgte sider og til alle siderne i dokumentet. Du kan angive, hvilke sider du vil redigere ved hjælp af Udvælgelse værktøjets rulleliste, hvor du kan vælge alle ulige/lige sider, den aktuelle side eller de valgte sider, hvis flere sider er valgt i Sider.
 6. Efter at du er færdig med at redigere billeder, klik på Afslut billedredigering knappen øverst i billedredigeringsværktøjet.

Billedredigering indeholder følgende værktøjer:

 • Anbefalet forbehandling
  Afhængigt af dit billedes type vil programmet automatisk finde og foretage de nødvendige korrektioner. Korrigeringer der kan anvendes inkluderer fjernelse af støj og sløring, farveinversion for at gøre baggrundsfarven lysere end teksten, skævhedskorrektion, udretning af tekstlinjer, korrektion af trapezformet forvrængning og beskæring af billedgrænser.
 • Fjern skævhed
  Korrigerer skæve billeder.
 • Ret tekstlinjer ud
  Glatter alle kurvede tekstlinjer på billedet ud.
 • Korrigering af foto
  Værktøjer i denne gruppe lader dig rette tekstlinjer ud, fjerne støj og slør, og ændrer dokumentets baggrundsfarve til hvid.
 • Korrigér trapezoidforvrængning
  Korrigerer trapezoidforvrængninger og fjerner billedkanter der ikke indeholder nogen brugbare data.
  Når dette værktøj er valgt, vises et blåt gitter på billedet. Træk hjørnerne af gitteret til hjørnerne af billedet, således at gitterets vandrette linjer er parallelle med tekstlinjerne. Klik på Korrekt knappen for at anvende ændringerne.
 • Rotér og vend
  Værktøjerne i denne gruppe lader dig rotere billeder og vende dem lodret eller vandret for at få teksten på billedet til at vende i den rigtige retning.
 • Opdel
  Værktøjene i denne gruppe giver dig mulighed for at dele billedet op i mindre dele. Dette kan være nyttigt, hvis du skal scanne en bog og har brug for at opdele modstående sider.
 • Beskær
  Fjerner billedkanter der ikke indeholder brugbar information.
 • Vend
  Inverterer billedfarver. Dette kan være nyttigt, hvis man har at gøre med tekstfarver, der ikke er standard (lys tekst på en mørk baggrund).
 • Opløsning
  Ændrer opløsningen af billedet.
 • Lysstyrke og kontrast
  Ændrer lysstyrken og kontrasten i billedet.
 • Niveauer
  Dette værktøj giver dig mulighed for at justere farveniveauerne af billeder ved at ændre intensiteten af skygger, lys og halvtoner.
  For at forøge kontrasten i et billede kan man flytte skyderne til venstre og højre på histogrammets inputniveauer. Farveintervallet mellem lyseste og mørkeste farve er opdelt i 255 trin. Venstre skydeknap angiver den farve, der skal anses for at være den sorteste del af billedet, og den højre skydeknap angiver den farve, der skal anses for at være den hvideste del af billedet. Hvis man flytter den midterste skyder til højre bliver billedet mørkere, og hvis man flytter den til venstre, vil billedet bliver lysere.
  Justere skyderen for at reducere kontrasten i billedet.
 • Viskelæder
  Sletter en del af billedet.
 • Fjern farvemærker
  Fjerner alle farvestempler og pennemærker for at lette genkendelse af tekst, der skjules af sådanne mærker. Dette værktøj er beregnet til scannede dokumenter med en hvid baggrund, og bør ikke anvendes på digitale fotos og dokumenter med farvede baggrunde.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.