Opsætning af forbindelsesporten

[Licensing] (Licensering)
ConnectionEndpointName=[port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]
Med denne parameter kan du angive nummeret på porten til forbindelsesprotokollen eller navnet på kanalen for navngivne pipes. Denne information bliver brugt:

  • af License Manager til at få adgang til License Server
  • af arbejdsstationerne, så de kan få adgang til License Server, når du installerer eller reparerer ABBYY FineReader på arbejdsstationerne

Bemærk: Undgå at ændre navnet på den navngivne kanal for Named Pipes (Navngivne Pipes-protokollen), der er indstillet af programmet, når du installerer License Server.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.