Integrace s aplikací Microsoft PowerPoint

Díky integraci s aplikací Microsoft PowerPoint můžete snadno vytvořit dokument PDF z prezentace aplikace Microsoft PowerPoint přímo z aplikace PowerPoint.

Postup použití prezentace aplikace PowerPoint k vytvoření dokumentu PDF

Chcete-li vytvořit a uložit dokument PDF, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Microsoft PowerPoint vytvořte nebo otevřete odpovídající prezentaci.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF klikněte na Vytvořit soubor PDF.
 3. V zobrazeném dialogovém okně proveďte následující:
  1. Zadejte název výstupního dokumentu PDF a složku, kam se má uložit.
  2. Potřebujete-li otevřít výstupní dokument v prohlížeči PDF, zvolte Otevřít dokument.
  3. Klikněte na Uložit.

Je-li to nutné, uveďte čísla snímků, které se mají k vytvoření souboru PDF použit. To lze udělat tak, že kliknete na Předvolby na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDFa v zobrazeném dialogovém okně zvolite Požádat o určení snímků. Po aktivaci této možnosti se při každém vytváření dokumentu PDF zobrazí dialog výběru snímků. Můžete zadat i další nastavení vytváření PDF.

Tak se výstupní dokument PDF uloží do zadané složky a, pokud to bude potřeba, otevře se v prohlížeči PDF.

Nastavení vytváření PDF pro prezentace aplikace PowerPoint

Tento dialog obsahuje následující skupiny nastavení:

 • Převést anotace přednášejícího
  Tuto možnost zvolte, pokud chcete uložit komentáře autora.
 • zahrnout skryté snímky
  Tuto možnost zvolte, aby se při vytváření dokumentu PDF automaticky ukládaly skryté snímky.
 • Vytvořit dokument PDF/A
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/A. V rozevíracím seznamu na pravé straně vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvořit dokument PDF/UA
  Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit dokument kompatibilní s formátem PDF/UA. Vzhled takového dokumentu se může od původního dokumentu lišit.
 • Dokumenty chráněné heslem
  Tuto možnost zvolte, pokud potřebujete chránit dokument PDF heslem před neoprávněným zobrazením, tiskem a úpravami. Dále klikněte na Nastavení... a v zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající parametry zabezpečení .
 • Vytvořit značky PDF
  Při vytváření dokumentu PDF se automaticky vytvářejí i značky PDF.
  Soubory PDF neobsahují pouze text a obrázky, ale také informace o struktuře dokumentu: logické struktuře, ilustracích a tabulkách. Tyto informace se ukládají ve formě značek PDF a zajišťují, že dokument PDF lze pohodlně prohlížet na obrazovkách různých velikostí, např. na obrazovkách přenosných zařízení.
 • Použít na následující snímky
  Při vytváření dokumentu PDF se použijí uvedené snímky.
  • Vše
   Při zvolení této možnosti se při vytváření dokumentu PDF použijí všechny snímky.
  • Požádat o určení snímků
   Dialogové okno výběru snímku se zobrazí při každém vytváření nového dokumentu PDF.
   Možnost Požádat o určení snímků je k dispozici pouze v případě, že je zrušena volba možnosti Převést anotace přednášejícího.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.