Автоматична обработка на документи с ABBYY FineReader

(Не е налице за някои версии на ABBYY FineReader. Вижте също: http://www.ABBYY.com/FineReader

В ABBYY FineReader можете да използвате вградени и персонализирани автоматизирани задачи за обработка на Вашите документи. Можете да организирате задачите си в диалоговия прозорец Автоматизирани задачи....

 • За да отворите Автоматизирани задачи, щракнете върху Инструменти > Автоматизирани задачи.

Лентата с инструменти в горната част на диалоговия прозорец Автоматизирани задачи съдържа бутони за създаване, промяна, копиране, изтриване, импорт и експорт на задачи.

За да обработите документ, като използвате автоматизирана задача, стартирайте задачата в прозореца Задачи.

Създаване на персонализирани автоматизирани задачи

Можете да създадете свои автоматизирани задачи, ако искате да включите стъпки за обработка, които не са налични във вградените автоматизирани задачи. Редът на стъпките в автоматизирана задача трябва да отговаря на реда на операциите за обработка в редактора за OCR.

 1. От лентата с инструменти щракнете върху Нова.
 2. В левия панел изберете OCR проект, който ще използвате:
  • Създаване на нов OCR проект
   Ако изберете тази опция, ще се създаде нов OCR проект, когато стартирате задачата. Трябва също да зададете кои опции за документ ще се използват при обработката на документите: глобалните опции, зададени в програмата, или опциите, зададени за тази конкретна задача.
  • Изберете съществуващ OCR проект
   Изберете тази опция, ако искате задачата да обработва изображения от съществуващ OCR проект.
  • Използване на текущия OCR проект
   Изберете тази опция, ако искате задачата да обработва изображения от текущия OCR проект.
 3. Изберете как ще получите изображенията:
  • Отвори изображение или PDF
   Изберете тази опция, ако искате задачата да обработва изображения или PDF документи от конкретна папка (в този случай трябва да укажете папката).
  • Сканиране
   Изберете тази опция, ако ще сканирате някои страници (ще се използват текущите настройки за сканиране).
   Забележка:
   1. Тази стъпка е по желание, ако преди това сте избрали командата Изберете съществуващ OCR проект или Използване на текущия OCR проект.
   2. Ако изображения се добавят към OCR проект, който вече съдържа изображения, само новодобавените изображения ще бъдат обработени.
   3. Ако OCR проектът, който ще бъде обработван, съдържа вече разпознати и вече анализирани страници, разпознатите страници няма да бъдат обработвани отново, а анализираните страници ще бъдат разпознати.
 4. Добавете стъпката Анализ, за да определите областите от изображенията, и конфигурирайте тази стъпка:
  • Автоматичен анализ на оформлението
   ABBYY FineReader ще анализира изображенията и ще определи областите според съдържанието им.
  • Ръчно начертаване на области
   ABBYY FIneReader ще поиска да очертаете областите ръчно.
  • Използване на шаблон за област
   Изберете тази опция, ако искате съществуващ шаблон за областда се използва при анализиране на документа от програмата. Ще трябва да укажете шаблон или да изберете дали програмата да иска всеки път да избирате такъв при стартиране на задачата. За подробности вижте Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление.
 5. Добавете стъпката OCR, ако искате изображенията да бъдат разпознати. Програмата ще използва опциите за разпознаване, които сте задали в стъпка OCR проект.
  Когато добавите OCR, стъпката Анализ се добавя автоматично.
 6. Добавете стъпката OCR, за да запишете разпознатия текст във формата, който сте избрали, да изпратите текста или изображенията по имейл или да създадете копие на OCR проекта. Една задача може да включва няколко стъпки за запис:
  • Запис на документ
   Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и папката, в която трябва да се запише файлът.
   За да избегнете указването на нова папка при всяко стартиране на задачата, изберете Създаване на подпапка с отбелязване на времето.
  • Изпращане на документ
   Тук можете да изберете приложението, в което да се отвори полученият документ.
  • Изпращане на документ по имейл
   Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и имейл адреса, на който трябва да се изпрати файлът.
  • Запис на изображения
   Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и папката, в която трябва да се запише графичният файл.
   За да запишете изображения в един файл, изберете Запис като един графичен файл с множество страници (налично само за изображения в TIFF, PDF, JB2, JBIG2 и DCX).
  • Изпращане на изображения по имейл
   Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и имейл адреса, на който трябва да се изпрати графичният файл.
  • Записване на OCR проекта
   Тук можете да укажете папката, в която да бъде записан OCR проектът.
   Задайте кои опции да използва програмата при записване на резултатите. Можете да изберете между глобалните опции, зададени в програмата в момента на записване, или опциите, които Вие сте задали за тази конкретна задача.
 7. Премахнете всички ненужни стъпки от задачата, като използвате бутона .
  Понякога премахването на една стъпка води до премахване и на друга стъпка. Например, ако премахнете стъпката Анализ, стъпката OCR също ще бъде премахната, защото не може да се изпълни разпознаване без анализ на изображението.
 8. След като сте конфигурирали всички необходими стъпки, щракнете върху Край.

Новосъздадената задача ще се появи в прозореца Задачи.

За да запишете автоматизирана задача, щракнете върху Експортирай в лентата с инструменти в горната част на Автоматизирани задачи и задайте име и папка за задачата.

За да заредите създадена преди това автоматизирана задача, щракнете върху Импортирай в лентата с инструменти в горната част на Автоматизирани задачи и изберете файла за задачата, която искате да импортирате.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.