Разделяне по показалци

Редакторът за PDF ви позволява да разделяте PDF документ, като използвате само неговите показалци от най-високо ниво. Ще бъде създаден по един нов документ за всеки показалец от най-високо ниво.

За да разделите PDF документ с показалци, направете следното:

 1. Използвайте PDF редактора, за да отворите документа и след това изберете Организиране на страниците > Разделяне на документа... в главното меню. Друга възможност е да отидете в раздел Организиране на страниците и да щракнете върху бутона на лентата с инструменти.
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря:
  1. Определете Метод на разделяне > По показалци (само първо ниво).
  2. Изберете метода на именуване на файлове от Име на файл падащия списък:
   • Както името на показалец дава име на новите документи според показалците. По подразбиране имената на новите документи се номерират. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

     Напр. параметрите „Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документа: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf и т.н., където Introduction, Chapter_1, и Chapter_2 са имена на показалци.
    Премахването на отметката от Добави номерация ще деактивира номерирането.
   • Използвайте Персонализирано име, за да промените името на документа, ако е необходимо.  Имената на всички нови документи се номерират в края, за да останат уникални. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

    Напр. параметрите „Име: Document, Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документи: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf и т.н.
    Името на изходния документ се използва по подразбиране.
  3. Запишете новите документи в папката с изходния документ или посочете друго местоположение.

   Прикачените файлове ще бъдат изпратени в отделна папка, наречена Прикачени файлове, в същата директория. Показалците не се запазват в новите документи.
 3. Щракнете върху Раздели.

След като разделянето приключи, папката, съдържаща новите файлове, ще се отвори в нов прозорец.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.