Сканиране в Microsoft Excel

Задачата Microsoft Excel в прозореца Нова задача Ви дава възможност да създавате документи на Microsoft Excel от изображения, получени от скенер или цифров фотоапарат.

 1. Отворете прозореца Нова задача ,изберете раздела Сканиране и щракнете върху задачата Microsoft Excel.
 2. Изберете устройство и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни от качеството на изображението, променете настройките за сканиране и щракнете отново върху бутона Преглед.
 5. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането.
   Изберете подходящите настройки в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени.
   • Обикновен текст
    Само параграфите ще бъдат запазени. Навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR
   Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Настройки за XLSX:
   • Запази изображения
    Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
   • Създаване на отделен работен лист за всяка страница
    Изберете тази опция, ако искате да създадете отделна електронна таблица в Microsoft Excel от всяка страница на оригиналните документи.
  4. Настройки за предварителна обработка на изображенията...
   Използвайте тази опция, за да зададете настройките за предварителна обработка на изображенията, като например настройките за определяне на ориентацията на страницата и автоматична предварителна обработка. Тези настройки могат значително да подобрят оригиналните изображения, което ще доведе до по-голяма точност на разпознаването. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
  5. Повече опции...
   Отваря секцията XLS(X) на раздела Настройки на формат на диалоговия прозорец Опции, където можете да зададете допълнителни настройки (можете да отворите диалоговия прозорец и като щракнете върху Опции... в менюто Инструменти).
 6. Щракнете върху Сканиране в Excel.
 7. Ще бъде изведен диалогов прозорец, показващ лента за хода на изпълнение и съвети.
 8. След като страницата бъде сканирана, ще се покаже диалогов прозорец, който Ви подканва да решите какво ще правите след това.
  Щракнете върху Повторно сканиране, за да сканирате още страници, като използвате текущите настройки, или върху Завършване на сканирането, за да затворите диалоговия прозорец.
 9. Задайте папката, в която искате да запишете документа на Microsoft Excel.

Когато задачата бъде завършена, в зададената от Вас папка ще бъде създаден документ на Microsoft Excel. Всички страници на документа ще бъдат отворени и в редактора за OCR.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.