Създаване на документи на Microsoft Word

В прозореца Нова задача можете да създавате документи на Microsoft Word от PDF файлове и изображения, както и от файлове в някои от поддържаните формати. Можете също така да конвертирате и комбинирате няколко файла в един документ на Microsoft Word.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Word.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането.
   Изберете подходящата настройка в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ:
   • Точно копие
    Изходният документ ще изглежда почти точно като оригинала, но ще предлага ограничени възможности за редактиране.
   • Редактируемо копие
    Външният вид на изходния документ може леко да се различава от оригиналния, но документът лесно може да се редактира.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени. Изходният текст ще бъде поставен в една колона.
   • Обикновен текст
    Ще бъде запазено само форматирането на параграфите. Изходният текст ще бъде поставен в една графа, а навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Запази изображения Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
  4. Запази горни, долни колонтитули и номера на страници Изберете тази опция, за да запазите горните и долните колонтитули, както и номерата на страниците.
  5. Повече опции... Отваря раздела DOC(X)/RTF/ODT на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в Word.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият Microsoft Word документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Word.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в Word.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият Microsoft Word документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.