Създаване на PDF документи

В прозореца Нова задача можете:

 • да създавате PDF файлове от файлове в разнообразни формати;
 • да конвертирате няколко файла в PDF;
 • да комбинирате няколко файла в един PDF;
 • да създавате PDF файлове с възможност за търсене;
 • да създавате документи в съответствие с PDF/A.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране в PDF.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Качество на изображението Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащото меню Качество на изображението:
   • Най-добро качество
    Изберете тази опция, за да запазите качеството на снимките и изображението на страницата. Оригиналната резолюция ще се запази.
   • Балансиран
    Изберете тази опция, за да намалите размера на изходния PDF файл, без да загубите прекалено много от качеството на изображенията.
   • Компактен размер
    Изберете тази опция, за да получите малък по размер PDF файл за сметка на качеството на изображенията.
   • По избор...
    Изберете тази опция, за да персонализирате записването на изображението. В диалоговия прозорец Потребителски настройки задайте желаните стойности и щракнете върху OK.
  2. Пълнотекстово търсене Използвайте това падащо меню, за да активирате или деактивирате пълнотекстовото търсене в изходния документ:
   • Както в оригиналния документ Текстът в изображенията няма да бъде разпознат. Потребителите ще могат да търсят в изходния документ само ако оригиналният документ има текстов слой.
   • Търсене вътре в текста и изображенията Текстът в изображенията ще бъде разпознат. Потребителите ще могат да търсят в изходния документ.
   • Изключи пълнотекстово търсене Документът ще бъде преобразуван в PDF само с изображения. Потребителите няма да могат да търсят в изходния документ.
  3. Създаване на PDF/A документи Изберете тази опция, за да създадете документ в съответствие с PDF/A. По подразбиране ще бъде създаден PDF/A-2b документ. Щракнете върху Повече опции..., за да създадете друга версия на PDF/A.
  4. Използване на MRC компресия Изберете тази опция, за да приложите компресия със смесено растерно съдържание (MRC), с цел да намалите размера на файла без забележима загуба на качеството на изображението.
  5. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  6. Настройки за предварителна обработка на изображенията Тук можете да зададете някои допълнителни манипулации, които да се изпълнят на сканираните и графичните файлове, за да се подобри външният им вид и качеството на конвертиране. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
  7. Повече опции... Отворете прозореца раздела PDF на диалаговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в PDF.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият PDF документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране в PDF.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в PDF.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият PDF документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.