Цифров подпис

Pедакторът за PDF Ви позволява да подписвате цифрово документи и да проверявате всеки цифров подпис в документ. Цифровият подпис се използва за установяване на идентичноста на лицето, подписало документа. Освен това цифровият подпис може да се използва за проверка дали подписаният документ не е променен.

За да подпишете документ:

 1. В лентата с инструменти на раздел Защита щракнете върху > Добавяне на цифров подпис....
 2. Изберете областта, в която искате да поставите подписа, или просто щракнете върху желаното място.
 3. Изберете сертификата, който ще се използва от падащия списък Подписване като. Изберете сертификата, за да видите свойствата му, и щракнете върху Показване на сертификат....
  Ако сертификатът, който искате да използвате, не е в списъка, трябва да го инсталирате. За да инсталирате сертификат, щракнете с десен бутон върху него в Windows Explorer и щракнете върху Инсталирай сертификат в контекстното меню, после следвайте инструкциите в Съветника за импортиране на сертификати.
 4. Ако е необходимо, използвайте падащия списък Основание, за да посочите причината за подписване на документа. Полетата Местоположение и Контакт се използват за указване на местоположението, където документът е подписан, и съответно Вашата информация за контакт.
  В полето Основание можете да изберете стойност от падащия списък или да въведете персонализиран текст.
 5. В подпис може да бъде посочено и следното: датата и часът на подписване, информация за собственика на подписа, както и името и номерът на версията на използваната програма FineReader.
  Можете също така да изберете коя информация да се показва в подписа, като премахнете отметката от имената на полетата, които не искате да се показват.
  Ако не искате имената на полетата да се показват в подписа, премахнете отметката от Показване на етикети.
 6. Ако е необходимо, щракнете върху Настройка на сървър за времево клеймо и посочете URL адреса на сървъра. Ако за установяване на връзка са необходими идентификационни данни за вход, въведете потребителско име и парола.
 7. Изберете опцията Граници и фон, за да добавите граница и сив фон към подписа си.
 8. Изберете Добавяне на персонализирано изображение към цифровия подпис, ако искате подписът Ви да включва изображение. След това щракнете върху бутона Избор на изображение..., за да намерите графичен файл. Изображението ще се появи отляво на подписа.
 9. Щракнете върху Запиши и подпиши.
 10. Запишете документа.

Това ще добави цифров подпис с посочените параметри към документа.

Подписът съдържа информация за версията на документа и времето на подписване. Ако добавите нов подпис към вече подписан документ, добавените преди това подписи остават валидни.

За да видите свойствата на подпис в документ:

 • Щракнете с десния бутон върху подписа и после върху Показване на свойствата на подписа... в контекстното меню или
 • Щракнете двукратно върху подписа в панела Цифрови подписи.

Когато отворите PDF документ, ABBYY FineReader автоматично поверява цифровите подписи в документа, ако има такива. Резултатите от проверката се показват в панела Цифрови подписи, който съдържа и подробна информация за използваните подписи в документа.

За да изтриете подпис:

 • Щракнете с десния бутон върху подписа и после върху Премахване на подписа в контекстното меню.

Можете да изтриете подпис от документ само ако имате съответния цифров сертификат.

Можете да добавите повече от един цифров подпис към документ.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.