Текуща дата и час на печати и в горни и долни колонтитули

Можете да създадете печати и колонтитули, които показват текущата дата. Използвайте следните етикети в мениджъра на печати или този на горни и долни колонтитули.

Етикет Пример
<d/> Дата в кратък формат 07.02.2013
<date/> Дата в дълъг формат 7 февруари 2013
<t12/> Време в 12-часов формат 9:22 PM
<t24/> Време в 24-часов формат 21:22
<time/> Време във формат HH:MM:SS 21:22:51

По подразбиране регионалните настройки на компютъра Ви ще определят форматите за дата и час. Можете да зададете различен формат. Например <d=RUS/>, <date=USA/> или <time=ENG/>. Резултатът ще се покаже веднага в панела за предварителен преглед.

Щракнете тук, за да видите някои примери

Можете да зададете формати за дата и час по избор.

Щракнете тук, за да видите някои примери

Можете да зададете формати за дата и час, като използвате етикетите <date/> и <time/>.

Параметри на <date/>

Пример
Година
%y Годината е число от 01 до 99 (с водещи нули) 01
%#y Годината е число от 01 до 99 (без водещи нули) 1
%Y Годината е число от 0001 до 9999 (с водещи нули) 2013
%#Y Годината е число от 1 до 9999 (без водещи нули) 2013
Месец
%b Абревиатури на имената на месеците Фев
%B Целите имена на месеците Февруари
%m Месецът е число от 01 до 12 (с водещи нули) 02
%#m Месецът е число от 1 до 12 (без водещи нули) 2
Ден от месеца
%d Денят е число от 01 до 31 (с водещи нули) 07
%#d Денят е число от 1 до 31 (без водещи нули) 7
Ден от седмицата
%a Абревиатури на имената на дните Вт
%A Целите имена на месеците Вторник

Параметри на <time/>

Пример
Часове
%H Време в 24-часов формат (от 00 до 23, с водещи нули) 07
%#H Време в 24-часов формат (от 0 до 23, без водещи нули) 7
%I Време в 12-часов формат (от 01 до 12, с водещи нули) 05
%#I Време в 12-часов формат (от 1 до 12, без водещи нули) 5
%p A.M./P.M. индикатор за 12-часов формат* AM
Минути и секунди
%M Минутите са число от 00 до 59 (с водещи нули) 04
%#M Минутите са число от 0 до 59 (без водещи нули) 4
%S Секундите са число от 00 до 59 (с водещи нули) 04
%#S Секундите са число от 0 до 59 (без водещи нули) 4

Допълнителен параметър

%%

Символ за процент

Промяна на регионалните настройки

______________________

* Налично само за региони USA, ENG, HUN и CZ.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.