Klavye kısayolları

ABBYY FineReader, en sık kullanılan komutlar için aşağıdaki klavye kısayollarını sunmaktadır.

Yeni Görev penceresi

Dosya menüsü

Komut Kısayol
Yeni PDF Belgesi Ctrl+N
PDF Belgesini Aç... Ctrl+O
OCR Editöründe Aç... Ctrl+R
OCR Düzenleyiciye Tara Ctrl+S
Yeni OCR Projesi Ctrl+Shift+N
OCR Projesini Aç... Ctrl+Shift+O
Çık Ctrl+Q

***Üste Dön

Düzenle menüsü

Komut Kısayol
Yukarı Taşı Alt+↑
Aşağı Taşı Alt+↓
Kaldır Del
Tümünü Seç Ctrl+A
Son Açılan Belgeleri Bul Ctrl+F

Araçlar menüsü

Komut Kısayol
Seçenekler... Ctrl+>

Yardım menüsü

Komut Kısayol
Yardım F1

***Üste Dön

OCR Editörü

Dosya menüsü

Komut Kısayol
Yeni Görev... Ctrl+N
Görüntü Aç... Ctrl+O
Sayfaları Tara... Ctrl+K
Sayfa Görüntülerini Farklı Kaydet... Ctrl+Alt+S
Kapat Ctrl+W
Yeni OCR Projesi Ctrl+Shift+N
OCR Projesini Aç... Ctrl+Shift+O
OCR Projesini Kaydet... Ctrl+Shift+S
Belgeyi e-posta ile gönder Ctrl+M
Görüntüleri e-posta ile gönder Ctrl+Alt+M
Metni yazdır Ctrl+P
Görüntüyü yazdır Ctrl+Alt+P
Çık Ctrl+Q

***Üste Dön

Düzenle menüsü

Komut Kısayol
Geri al Ctrl+Z
Yinele Ctrl+Y
Kes Ctrl+X
Metni Tanı ve Kopyala Ctrl+C
Alanı Görüntü Olarak Kopyala Ctrl+Shift+C
Yapıştır Ctrl+V
Sil Del
Tümünü Seç Del+A
Seçimi İptal Et Ctrl+Shift+A
Sayfaları Sil... Ctrl+Backspace
Alanları ve Metni Sil Ctrl+Del
Metni Sil Ctrl+Shift+Del
Sayfaları Sağa Döndür Ctrl+Shift+>
Sayfaları Sola Döndür Ctrl+Shift+<
Sayfa Görüntülerini Düzenle... Ctrl+I
Bul... Ctrl+F
Sonrakini Bul F3
Değiştir... Ctrl+H

***Üste Dön

Görünüm menüsü

Komut Kısayol
Gezinti Panelini Göster F5
Yakınlaştırma Panelini Göster Ctrl+F5
Sadece Görüntü Paneli F6
Görüntü ve Metin Panelleri F7
Sadece Metin Paneli F8
Sonraki Panel Ctrl+Tab
Önceki Panel Ctrl+Shift+Tab
Yakınlaştır Ctrl++
Uzaklaştır Ctrl+-
En Uygun Ctrl+0
Sayfa Numarasına Git... Ctrl+G
Sonraki Sayfaya Git Ctrl+↓
Önceki Sayfaya Git Ctrl+↑
İlk Sayfaya Git Ctrl+Home
Son Sayfaya Git Ctrl+End
Sayfayı Kapat Ctrl+F4

***Üste Dön

Tanıma menüsü

Komut Kısayol
Tüm Sayfaları Tanı Ctrl+Shift+R
Sayfayı Tanı Ctrl+R
Tüm Sayfaları İncele Ctrl+Shift+E
Sayfayı Analiz Et Ctrl+E
Metni Doğrula... Ctrl+F7
Sonraki Hata Alt+↓
Önceki Hata Alt+↑
Metni Doğrulanmış Olarak İşaretle Ctrl+T

Alan menüsü

Komut Kısayol
Alanı Tanı Ctrl+Shift+B
Alan Türünü Şununla Değiştir Metin Ctrl+2
Alan Türünü Şununla Değiştir Tablo Ctrl+3
Alan Türünü Şununla Değiştir Resim Ctrl+4
Alan Türünü Şununla Değiştir Arka Plan Resmi Ctrl+6
Alan Türünü Şununla Değiştir Barkod Ctrl+5
Alan Türünü Şununla Değiştir Tanıma Alanı Ctrl+1

***Üste Dön

Araçlar menüsü

Komut Kısayol
Sözlükleri Göster... Ctrl+Alt+D
Redaksiyon Modu Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Seçenekler... Ctrl+>

Yardım menüsü

Komut Kısayol
Yardım F1

***Üste Dön

Genel

Komut Kısayol
Seçilen metin bölümünü kalın yap Ctrl+B
Seçilen metin bölümünü italik yap Ctrl+I
Seçilen metin bölümünü altı çizili yap Ctrl+U
Tablo hücresine git Ok tuşları
Şuraya geç Sayfalar bölmesi Alt+1
Şuraya geç Görüntü bölmesi Alt+2
Şuraya geç Metin bölmesi Alt+3
Şuraya geç Yakınlaştırma paneli Alt+4

Dilerseniz OCR Düzenleyicide kendi klavye kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

OCR Düzenleyicide bir kısayol oluşturmak için:

  1. Üzerine tıklayarak Araç Çubuklarını ve Kısayolları Özelleştir iletişim kutusunu açın Görüntüle > Araç çubukları > Özelleştir....
  2. Üzerine tıklayın Klavye Kısayolları sekmesinde, Kategoriler alanından bir kategori seçin.
  3. Komutlar alanından bir klavye kısayolu belirlemek istediğiniz komutu seçin.
  4. İmleci Yeni kısayol tuşuna bas alanının üstüne getirin ve bu komut için kullanılacak tuşlara basın.
  5. Ata. Seçilen tuş kombinasyonu Geçerli kısayol alanına eklenecektir.
  6. Tamam 'a tıklayarak değişiklikleri kaydedin.
  7. Kısayolları varsayılan değerlerine geri döndürmek için Sıfırla düğmesine (seçilen bir komut kategorisi için) ya da Tümünü Sıfırla düğmesine (tüm kısayol tuşları için) tıklayın.

PDF Düzenleyici

Dosya menüsü

Komut Kısayol
Yeni Görev... Ctrl+N
Aç... Ctrl+O
Kaydet Ctrl+S
PDF belgesi olarak kaydet... Ctrl+Shift+S
Belgeyi Kapat Ctrl+W
Belgeyi Tanı Ctrl+Shift+R
Yazdır... Ctrl+P
Çık Ctrl+Q

***Üste Dön

Düzenle menüsü

Komut Kısayol
Geri al Ctrl+Z
Yinele Ctrl+Y
Kes Ctrl+X
Kopyala Ctrl+C
Alanı farklı kaydet Görüntü Ctrl+C
Alanı farklı kaydet Metin Ctrl+Shift+C
Alanı farklı kaydet Tablo Ctrl+Alt+C
Yapıştır Ctrl+V
Sil Del
Tümünü Seç Ctrl+A
Dosyadan Sayfalar Ekle... Ctrl+Shift+O
Tarayıcıdan Sayfalar Ekle... Ctrl+Shift+A
Sayfaları Sağa Döndür Ctrl+Shift+>
Sayfaları Sola Döndür Ctrl+Shift+<
Sayfaları Sil... Ctrl+Backspace
Yer İmi Ekle... Ctrl+D
Bul Ctrl+F
Sonrakini Bul F3

***Üste Dön

Görünüm menüsü

Komut Kısayol
Gezinti Panelini Göster F5
Ara F9
Dijital İmza F8
PDF Araçlarını Göster F6
Yorumlar Bölmesini Göster F7
Yakınlaştır Ctrl++
Uzaklaştır Ctrl+-
En Uygun Ctrl+0
Gerçek Boyut Ctrl+8
Genişliğe Sığdır Ctrl+9
Sayfa Numarasına Git... Ctrl+G
Sonraki Sayfa Ctrl+↓
Önceki Sayfa Ctrl+↑
İlk Sayfa Home
Son Sayfa End
Geri Alt+←
İleri Alt+→
Tek Sayfa Görünümü Ctrl+1
Tek Sayfa Kaydırma Ctrl+2
İki Sayfa Görünümü Ctrl+3
İki Sayfa Kaydırma Ctrl+4
Tam Ekran F11

***Üste Dön

Araçlar menüsü

Komut Kısayol
Metin ve Görüntüleri Düzenle Ctrl+E
Metin Kutusu Ctrl+T
Not Ekle Ctrl+M
Vurgula Ctrl+H
Altını Çiz Ctrl+U
Üstü Çizili Ctrl+K
Metin Ekle Ctrl+J
Ara ve İşaretle F9
Redaksiyon Modu Ctrl+R
Seçenekler... Ctrl+>

***Üste Dön

Yardım menüsü

Komut Kısayol
Yardım F1

ABBYY Belgeleri Karşılaştır

Dosya menüsü

Komut Kısayol
Yeni Karşılaştırma Ctrl+N
Belgeyi Aç... Ctrl+O
Belgeyi Kapat Ctrl+W
Belgeyi Farklılıklarla birlikte PDF olarak kaydet... Ctrl+S
Çık Ctrl+Q

***Üste Dön

Düzenle menüsü

Komut Kısayol
Geri al Ctrl+Z
Yinele Ctrl+Y
Tüm Farklılıkları Seç Ctrl+A

***Üste Dön

Görünüm menüsü

Komut Kısayol
Yakınlaştır Ctrl++
Uzaklaştır Ctrl+-
Genişliğe Sığdır Ctrl+0
Sonraki Sayfa Ctrl+↓
Önceki Sayfa Ctrl+↑

Karşılaştır menüsü

Komut Kısayol
Belgeleri Karşılaştır Ctrl+R
Sonraki Farklılık Ctrl+→
Önceki Farklılık Ctrl+←
Farklılığı Yoksay Del

Yardım menüsü

Komut Kısayol
Yardım F1

***Üste Dön

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.