Özel Otomatik Görevler Oluşturma

(Sadece ABBYY FineReader Corporate)

Tümleşik otomatik görevlerde bulunmayan işleme adımlarını işlemlerinize dahil etmeye ihtiyacınız varsa, kendi otomatik görevlerinizi oluşturabilirsiniz.

 1. Görev penceresinde, Görevlerim sekmesine ve sonra Yeni Oluştur öğesine tıklayın.
 2. Görev Ayarlarıiletişim kutusundaki Görev adı kutusuna göreviniz için bir ad girin.
 3. Sol taraftaki panelde, görev için kullanmak istediğiniz ABBYY FineReader belgesi türünü seçin:
  • Yeni belge oluştur

Bu seçeneği seçerseniz, görevi başlattığınız zaman yeni bir ABBYY FineReader belgesi oluşturulur. Ardından, programın belgenizi işlemek için kullanması gereken belge seçeneklerini belirtin. Programda belirtilen global seçenekler ile bu özel görev için belirteceğiniz seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz.

 • Mevcut belgeyi seç

Bu seçeneği kullanarak, görevin mevcut bir FineReader belgesinden görüntüleri işlemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bir FineReader belgesi belirlemeniz veya programı, görevin her başlatılışında sizden bir belge seçmenizi isteyeceği şekilde ayarlamanız gerekecektir.

 • Geçerli belgeyi kullan

Bu seçeneği seçerseniz, aktif ABBYY FineReader belgesindeki görüntüler işlenir.

 1. Görüntüleri nasıl alacağınızı seçin:
  • Görüntü veya PDF aç

Bu seçeneği belirleyerek, görevin bir klasörde yer alan görüntüleri veya PDF belgelerini işlemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bir klasör belirlemeniz veya programı, görevin her başlatılışında sizden bir klasör seçmenizi isteyeceği şekilde ayarlamanız gerekecektir.

 • Tara

Bu seçeneği seçerseniz sayfaları taramanız gerekecektir.

Not:

 • Daha önceden Mevcut belgeyi seç veya Geçerli belgeyi kullan seçeneklerinden birini seçtiyseniz bu adım isteğe bağlıdır.
 • Zaten görüntüler içeren bir belgeye yeni görüntüler eklenirse, sadece yeni eklenen görüntüler işlenir.
 • İşlenecek ABBYY FineReader belgesi zaten tanınmış sayfalar ve analiz edilmiş sayfalar içeriyorsa, tanınan sayfalar yeniden işlenmeyecek ve analiz edilen sayfalar tanınacaktır.
 1. Görüntülerdeki alanları algılamak için İncele adımını ekleyin ve bu adımı yapılandırın:
  • Düzeni otomatik olarak incele ve alanları manuel olarak ayarla

ABBYY FineReader görüntüleri analiz edecek ve bunların içeriğine uygun alanları tanımlayacaktır.

 • Alanları manuel olarak çiz

ABBYY FineReader uygun alanları elle çizmenizi isteyecektir.

 • Bir alan şablonu kullan

Program belgeyi analiz ettiğinde mevcut alan şablonunun kullanılmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bunun için bir şablon belirlemeniz veya programı, görevin her başlatılışında sizden bir şablon seçmenizi isteyeceği şekilde ayarlamanız gerekecektir. Ayrıntılar için, bkz. "Alan Şablonları Kullanma."

 1. Görüntülerin tanınmasını istiyorsanız Oku adımını da ekleyin. Program, 3. adımda belirttiğiniz tanıma seçeneklerini kullanacaktır.

Not: Oku adımını eklerseniz, İncele adımı otomatik olarak eklenir.

 1. Tanınan metni istediğiniz biçimde kaydetmek, metni veya görüntüleri e-posta ile göndermek ya da ABBYY FineReader belgesinin bir kopyasını oluşturmak için Oku görevi ekleyin. Bir görev birden fazla Oku adımı içerebilir:
  • Belgeyi kaydet

Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve dosyanın kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.

Not: Görev her çalıştırıldığında yeni bir klasör belirtmek zorunda kalmamak için, Zaman damgalı alt klasör oluştur öğesini seçin.

 • Belgeyi Gönder

Burada elde edilen belgeyi açacağınız uygulamayı seçebilirsiniz.

 • Belgeyi e-posta ile gönder

Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve dosyanın gönderileceği e-posta adresini belirtebilirsiniz.

 • Görüntüleri kaydet

Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve görüntü dosyasının kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.

Not: Tüm görüntüleri tek dosyaya kaydetmek için Çok sayfalı bir görüntü dosyası olarak kaydet'i seçin (sadece TIFF, PDF, JB2, JBIG2 ve DCX görüntü dosyaları için geçerlidir).

 • Görüntüleri e-posta ile gönder

Burada dosyanın adını, biçimini, dosya seçeneklerini ve görüntü dosyasının gönderileceği e-posta adresini belirtebilirsiniz.

 • FineReader Belgesini Kaydet

Burada ABBYY FineReader belgesinin kaydedileceği klasörü belirtebilirsiniz.

Programın sonuçları kaydetmek için hangi seçenekleri kullanması gerektiğini belirtin. Programda kayıt sırasında belirtilen global seçenekler ile bu özel görev için belirteceğiniz seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz.

 1. düğmesini kullanarak, gereksiz adımları görevden çıkarabilirsiniz.

Not: Bazen, bir adımın çıkarılması başka bir adımın da çıkarılmasına neden olur. Örneğin İncele adımını çıkarırsanız Oku adımı da çıkarılır, zira bir görüntü analiz edilmeden tanıma yapılamaz.

 1. Gerekli tüm adımları yapılandırdıktan sonra Son düğmesine tıklayın.

Yeni oluşturulan görev, Görev penceresinin Görevlerim sekmesinde görüntülenir. Görev Yöneticisi'ni kullanarak görevinizi kaydedebilirsiniz (Görev Yöneticisi'ni açmak için Araçlar > Görev Yöneticisi… öğesine tıklayın).

Önceden oluşturulmuş bir görevi de yükleyebilirsiniz: Görevlerim sekmesinde Diskten Yükle'ye tıklayın ve ihtiyaç duyduğunuz görevi içeren dosyayı seçin.

ABBYY FineReader'da özel otomatik görevleri düzenleyebilir, kopyalayabilir, silebilir, içe aktarabilir ve dışa aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Otomatik Görevler."

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.