Så kontrollerar och redigerar man texter

Download

När OCR-processen är klar visas den tolkade texten i fönstret Text. De tolkade tecknen som är osäkra kommer att markeras så att du enkelt kan se OCR-fel och korrigera dem.

Du kan redigera tolkad text antingen direkt i fönstret Text eller i dialogrutan Verifiering (klicka på Område > Verifiera text... för att öppna dialogrutan). I dialogrutan Verifiering kan du granska osäkra tecken, korrigera stavningsfel och lägga till nya ord i användarordlistan.

I ABBYY FineReader kan du också ändra formateringen av utdatadokument. Om du vill formatera tolkad text ska du använda knapparna på huvudverktygsfältet i fönstret Text eller knapparna på panelen Textegenskaper (högerklicka någonstans i Text-fönstret och sedan på Egenskaper på snabbmenyn för att visa panelen).

Vid inläsning av en text kommer ABBYY FineReader att identifiera formaten som används i texten. Alla identifierade format visas på panelen Textegenskaper. Du kan redigera formaten för att snabbt ändra formateringen av hela texten. När du sparar tolkade texter i DOCX, ODT eller RTF är det möjligt att bevara alla existerande format.

Se även:

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.