Sökning efter nyckelord

Download

För att göra en sökning efter nyckelord, gör så här:

 1. Klicka på fliken i rutan till vänster eller klicka på Visa > Sök i huvudmenyn för att öppna Sök rutan.
 2. I Hitta vad-textfältet, ange det ord eller den fras som du vill hitta.
  Ord eller fraser som motsvarar din sökning markeras i dokumentet.
  Sökresultaten ordnas i grupper (efter källa: text, kommentarer eller bokmärken) och du kan markera hela textgruppen.
   
 3. Om så önskas, klicka på pilen intill -ikonen och välj något av följande:
  • Exakt matchning kommer endast att hitta ord som är en exakt matchning till det ord som du angav i sökfältet.
   Att t.ex. söka på ordet "correct" kommer inte hitta några ord som "incorrectly" eller "correction".
  • Matcha gemener/versaler kommer endast att hitta ord som matchar med stor eller liten inledande bokstav i din sökning.
   Att t.ex. söka på ordet "Editor" kommer inte att hitta ord som "editor" eller "EDITOR".

Du kan markera, stryka över och stryka under sökträffar i texten. För att göra detta, välj de orden i sökresultatet och klicka på respektive verktyg (markering, överstrykning eller understrykning).
Detta skapar kommentarer i PDF-dokumentet och kommer även att markera de eventuella ändringar som behöver göras i källdokumentet. Detta påverkar inte själva texten i ditt PDF-dokument.

För att byta den färg som används för märkning av text, klicka på pilen intill respektive verktyg och välj önskad färg ur färgpaletten som visas.

För att navigera till nästa/föregående sökträff, använd -knapparna. Du kan även välja nästa sökresultat genom att trycka på F3.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.