Sökning i PDF-dokument

Download

PDF Editor låter dig söka, markera, ersätta och redigera bort information. Sökningen genomförs inte bara i huvuddokumentets text, men även i kommentarer, sidhuvud och sidfot samt i dokumentets metadata. Tack vare bakgrundstolkning kan du utföra sökningar i alla PDF-dokument, även inlästa sådana. För att förenkla navigeringen bland sökresultaten så visas de i en separat panel. Ord och fraser som har hittats i dokumentets brödtext kommer att markeras. Det gör det enklare för dig att välja, ersätta eller redigera bort alla ord eller fraser som sökningen gett.

Kapitelinnehåll:

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.