Så skannar man till PDF

Download

Via PDF-dokument uppgiften i "Ny uppgift"- fönstret går det att skapa PDF-filer från bilder som kommer från en skanner eller digitalkamera.

 1. Öppna "Ny uppgift"- fönstret,välj Läs in fliken och klicka på PDF-dokument.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Ändra skanningsinställningarna om du inte är nöjd med bildkvaliteten och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange inställningar för konverteringen. Dessa inställningar avgör utseende och egenskaper för utdatadokumentet.
  1. Bildkvalitet Detta alternativ bestämmer kvaliteten på bilder och foton, vilket påverkar storleken på den resulterande utdatafilen. Följande kvalitetsinställningar är tillgängliga:
   • Bästa kvalitet
    Välj detta alternativ för att behålla kvaliteten i bilderna och sidbilden. Originalupplösningen kommer att bevaras.
   • Balanserat
    Välj detta alternativ för att minska storleken på utdata-PDF-filen utan för stor förlust av bildkvalitet.
   • Kompakt storlek
    Välj detta alternativ för att få en PDF-fil som är liten på bekostnad av bildkvaliteten.
   • Anpassad...
    Välj detta alternativ för att anpassa hur bilder ska sparas. I Anpassade inställningar dialogrutan kan du ange önskade värden och klicka på OK.
  2. Skapa PDF/A-dokument
   Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument.
  3. Använd MCR-komprimiering
   Välj detta alternativ för att använda komprimering via blandat rasterinnehåll (Mixed Raster Content) utan märkbar försämring i bildkvalitet.
  4. Tolka text i bilder
   Välj detta alternativ om du vill att OCR-tolkningen ska starta automatiskt.
  5. OCR-språk
   Använd detta alternativ för att ange dokumentspråk. Se även: Tolkningsspråk.
  6. Bildförbehandlingsinställningar...
   Använd detta alternativ för att ange inställningar för bildförbehandling, t. ex. bestämning av sidorientering och automatiska förbehandlingsinställningar. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.
  7. Fler alternativ...
   Öppnar dialogrutan  PDF- delen av Formatinställningar av Alternativ dialogrutan, där du kan ange ytterligare inställningar (det går också att öppna denna dialogruta genom att klicka på Alternativ... i Verktyg menyn.)
 6. Klicka på Läs in till PDF.
 7. En dialogruta med statusindikator och tips visas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna fler sidor med nuvarande inställningar eller klicka på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. När skanningen är klar kommer de inskannade bilderna bearbetas med inställningarna du angett, konverteras till PDF-format och öppnas i OCR-redigeraren.
 10. Ange mappen där du vill spara det resulterande PDF-filen.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.