Så skannar man till OCR-redigeraren

Download

Du kan öppna bilder från en skanner eller kamera i OCR-redigeraren där du kan:

 • Rita och redigera tolkningsområden manuellt
 • Kontrollera tolkad text
 • Träna ABBYY FineReader att tolka icke-standardiserade tecken och fonter
 • Använda andra avancerade verktyg för att garantera bästa möjliga OCR-resultat.

 1. Öppna "Ny uppgift"- fönstret,välj Läs in fliken och klicka på OCR Editor uppgiften.
 2. Välj en enhet och ange inställningar för skanning.
 3. Klicka på Förhandsgranska knappen eller klicka varsomhelst i bildområdet.
 4. Granska bilden. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du ändra skanningsinställningarna och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
 5. Ange förbehandlings- och automatiseringsinställningar.
  1. Bearbeta sidbilder automatiskt när de läggs till
   Detta alternativ aktiverar eller inaktiverar automatisk bearbetning av nyligen tillagda sidor. Om automatisk bearbetning är aktiverad kan du välja vilka allmänna alternativ för dokumentbearbetning och inställningar för bildförbehandling som ska användas när bilder skannas och öppnas:
   • Tolka sidbilder
    Aktivera detta alternativ om du vill att FineReader ska förbehandla nyligen tillagda bilder automatiskt via inställningarna i dialogrutan Förbehandlingsinställningar (klicka på Bildförbehandlingsinställningar (gäller konvertering och OCR) länken nedan för att öppna denna dialogruta). Analys och tolkning kommer utföras automatiskt.
   • Analysera sidbilder
    Utför förbehandling av bilder och dokumentanalys automatiskt, men tolkningen måste dock startas automatiskt.
   • Förbehandla sidbilder
    Förbehandlar bilder automatiskt. Analys och tolkning måste startas för hand.
  2. OCR-språk
   Använd detta alternativ för att ange dokumentspråk. Se även: Tolkningsspråk.
  3. Bildförbehandlingsinställningar...
   Öppnar dialogrutan Förbehandlingsinställningar där du kan Ange inställningar för bildförbehandling, t.ex. detektering av sidorientering och inställningar för automatisk förbehandling. Dessa inställningar kan förbättra källbilder avsevärt, vilket ger bättre OCR-riktighet. Se även: Alternativ för bildbehandling.
  4. Fler alternativ...
   Öppnar dialogrutan Bildbehandling fliken i Alternativ dialogrutan. Du kan också att öppna denna dialogruta genom att klicka på Alternativ... i Verktyg menyn.
 6. Klicka på Läs in.
 7. En dialogruta som visar status och tips öppnas.
 8. Efter att sidan har skannas kommer en dialogruta fråga hur du vill fortsätta.
  Klicka på Skanna igen för att skanna efterföljande sidor med hjälp av de befintliga inställningarna eller på Avsluta skanning stänga dialogrutan.
 9. När skanningen är klar kommer de skannade bilderna läggas till i ett OCR-projekt i OCR-redigeraren och bearbetas med de förbehandlings- och automatiseringsinställningar du angav tidigare.

För mer information om OCR-redigeraren, se Så arbetar man med OCR-redigeraren.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.