Om den komplexa strukturen i ett pappersdokument inte reproduceras

Download

Innan dokumenttolkningen körs gör ABBYY FineReader en analys av den logiska strukturen i dokumentet och identifierar områden som innehåller text, bilder, tabeller och streckkoder. Programmet förlitar sig på den här analysen för att identifiera områdena och ordningen i vilken de tolkades. Denna information används för att återskapa originalformateringen på sidorna.

Som standard kommer ABBYY FineReader att analysera dokumenten automatiskt. Om formateringen är väldigt komplex kan vissa områden emellertid tolkas felaktigt och du kan då behöva korrigera dem manuellt.

Använd följande verktyg och kommandon för att rätta till områden:

  • Verktygen för manuell områdesjustering i verktygsfältet i fönstret Bild.
  • Snabbmenykommandon som visas när du högerklickar på det markerade området i fönstret Bild eller fönstret Zooma.
  • Kommandon i menyn Område.

Starta om OCR-processen när du är klar med justeringarna.

Se även Om områden identifieras felaktigt.

Tolkningsinställningar, områdesegenskaper och sparinställningar påverkar även hur bra layouten för ursprungsdokumentet tränas om. Mer information finns i följande avsnitt: "OCR-alternativ," "Justering av områdesegenskaper," och "Spara OCR-resultat."

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.