Arbeta med andra på PDF-dokument

Download

PDF-redigeraren låter dig se och svara på kommentarer från andra granskare, även om de skapats i andra program än ABBYY FineReader. Du kan också ändra status på en kommentar för att informera en granskare om att du har accepterat eller avvisat deras förslag.

Om du vill visa en lista över alla kommentarer i dokumentet öppnar Kommentarer du rutan genom att klicka på knappen i verktygsraden på fliken.

Det finns andra sätt att öppna panelen Kommentarer:

  • Högerklicka på en annotering, stämpel eller kommentar och klicka på Visa kommentarpanel på snabbmenyn.
  • Välj Visa i huvudmenyn och klicka på Visa kommentarpanel.
  • Tryck på F7.

Lägga till en kommentar i en annotering

Öppna en kommentar

Besvara en kommentar

Radera en annotering eller relaterad kommentar eller svar

Flagga en kommentar eller ändra dess status

Egenskaper för annoteringar och kommentarer

Panelen Kommentarer

5/17/2023 7:35:09 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.