KortKommandon

Download

ABBYY FineReader erbjuder följande kortKommandon för de mest använda Kommandona.

Ny uppgift-fönstret

Arkiv-menyn

Kort Kommando
Nytt PDF-dokument Ctrl+N
Öppna PDF-dokument... Ctrl+O
Öppna i OCR Editor... Ctrl+R
Skanna till OCR Editor Ctrl+S
Nytt OCR-projekt Ctrl+Shift+N
Öppna OCR-projekt... Ctrl+Shift+O
Alternativ... Ctrl+>
Avsluta Ctrl+Q

***Tillbaka till början

Redigera-menyn

Kort Kommando
Flytta upp Alt+↑
Flytta ner Alt+↓
Ta bort Del
Välj alla Ctrl+A
Hitta senaste dokument Ctrl+F

Hjälp-menyn

Kort Kommando
Hjälp F1

***Tillbaka till början

OCR Editor

Arkiv-menyn

Kort Kommando
Ny uppgift... Ctrl+N
Öppna bild... Ctrl+O
Läs in sidor... Ctrl+K
Spara sidbilder som... Ctrl+Alt+S
Stäng Ctrl+W
Nytt OCR-projekt Ctrl+Shift+N
Öppna OCR-projekt... Ctrl+Shift+O
Spara OCR-projekt... Ctrl+Shift+S
Skicka dokument med e-post Ctrl+M
Skicka bilder med e-post Ctrl+Alt+M
Skriv ut text Ctrl+P
Skriv ut bild Ctrl+Alt+P
Avsluta Ctrl+Q

***Tillbaka till början

Redigera-menyn

Kort Kommando
Ångra Ctrl+Z
Gör om Ctrl+Y
Klipp ut Ctrl+X
Tolka och kopiera text Ctrl+C
Kopiera område som bild Ctrl+Shift+C
Klistra in Ctrl+V
Ta bort Del
Välj alla Ctrl+A
Avbryt val Ctrl+Shift+A
Radera sidor... Ctrl+Backslag
Radera områden och text Ctrl+Del
Radera text Ctrl+Shift+Del
Rotera sidor till höger Ctrl+Shift+>
Rotera sidor till vänster Ctrl+Shift+<
Redigera sidbilder... Ctrl+I
Sök... Ctrl+F
Sök nästa F3
Ersätt... Ctrl+H

***Tillbaka till början

Visa-menyn

Kort Kommando
Visa navigationspanel F5
Visa zoompanelen Ctrl+F5
Endast bildpanel F6
Bild- och textpaneler F7
Endast textpanel F8
Nästa panel Ctrl+Tab
Föregående panel Ctrl+Shift+Tab
Zooma in Ctrl++
Zooma ut Ctrl+-
Bästa storlek Ctrl+0
Gå till sida nummer... Ctrl+G
Gå till nästa sida Ctrl+↓
Gå till föregående sida Ctrl+↑
Gå till första sidan Ctrl+Home
Gå till sista sidan Ctrl+End
Stäng sida Ctrl+F4

***Tillbaka till början

Tolka-menyn

Kort Kommando
Tolka alla sidor Ctrl+Shift+R
Tolka sida Ctrl+R
Analysera alla sidor Ctrl+Shift+E
Analysera sida Ctrl+E
Verifiera text... Ctrl+F7
Nästa fel Alt+↓
Föregående fel Alt+↑
Markera text som verifierad Ctrl+T

Område-menyn

Kort Kommando
Tolka område Ctrl+Shift+B
Ändra områdestyp till Text Ctrl+2
Ändra områdestyp till Tabell Ctrl+3
Ändra områdestyp till Bild Ctrl+4
Ändra områdestyp till Bakgrundsbild Ctrl+6
Ändra områdestyp till Streckkod Ctrl+5
Ändra områdestyp till Tolkningsområde Ctrl+1

***Tillbaka till början

Verktyg-menyn

Kort Kommando
Visa ordlistor... Ctrl+Alt+D
Redaktionsläge Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Alternativ... Ctrl+>

Hjälp-menyn

Kort Kommando
Hjälp F1

***Tillbaka till början

Allmänt

Kort Kommando
Ge det valda textstycket fet stil Ctrl+B
Ge det valda textstycket kursiv stil Ctrl+I
Stryk under det valda textstycket Ctrl+U
Gå till tabellcell Pil-tangenterna
Växla till Sidor-panelen Alt+1
Växla till Bild-panelen Alt+2
Växla till Text-panelen Alt+3
Växla till Zoom-panelen Alt+4

Du kan också skapa dina egna kortKommandon i OCR Editor.

Skapa en genväg i OCR Editor:

  1. Öppna dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon genom att klicka på Visa > Verktygsfält > Anpassa....
  2. På verktygsmenyn Snabbtangenter väljer du en kategori i fältet Kategorier.
  3. Välj i alternativkategorin Kommandon väljer du Kommandot du vill ange ett kortKommando för.
  4. Placera pekaren i fältet Tryck ner ny snabbtangent och tryck på tangenterna som ska användas för Kommandot.
  5. Klicka på Tilldela. Den valda tangentkombinationen läggs till i fältet Aktuell genväg.
  6. Klicka på OK för att spara ändringarna.
  7. Klicka på Återställ för att återställa kortKommandon till sina standardvärden (för en vald Kommandokategori) eller Återställ alla (för alla kortKommandotangenter).

PDF Editor

Arkiv-menyn

Kort Kommando
Ny uppgift... Ctrl+N
Öppna... Ctrl+O
Spara Ctrl+S
Spara som PDF-dokument... Ctrl+Shift+S
Stäng dokument Ctrl+W
Skriv ut... Ctrl+P
Alternativ... Ctrl+>
Avsluta Ctrl+Alt+W

***Tillbaka till början

Redigera-menyn

Kort Kommando
Ångra Ctrl+Z
Gör om Ctrl+Y
Klipp ut Ctrl+X
Kopiera Ctrl+C
Kopiera område som Bild Ctrl+C
Kopiera område som Text Ctrl+Shift+C
Kopiera område som Tabell Ctrl+Alt+C
Klistra in Ctrl+V
Ta bort Del
Välj alla Ctrl+A

***Tillbaka till början

Dokument-menyn

Kort Kommando
Lägg till kommentar Ctrl+M
Överstryk Ctrl+H
Understryk Ctrl+Shift+U
Genomstruken Ctrl+K
Infoga text Ctrl+J
Sök och kommentera Alt+Shift+3
Tolka dokument Ctrl+Shift+R
Lägg till bokmärke... Ctrl+D
Sök... Ctrl+F
Sök nästa F3

***Tillbaka till början

Organisera sidor-menyn

Kort Kommando
Lägg till tom sida Ctrl+Shift+B
Lägg till sidor från PDF... Ctrl+Shift+P
Lägg till sidor från fil... Ctrl+Shift+O
Lägg till sidor från skanner... Ctrl+Shift+K
Rotera sidor till höger Ctrl+Shift+>
Rotera sidor till vänster Ctrl+Shift+<
Korrigera sidorientering Ctrl+Shift+/
Beskär sidor Ctrl+Shift+X
Ersätt sidor Ctrl+Shift+E
Flytta sidor Ctrl+Shift+M
Radera sidor Ctrl+Backspace

***Tillbaka till början

Redigera innehåll-menyn

Kort Kommando
Lägg till länk... Ctrl+L

***Tillbaka till början

Säkerhet-menyn

Kort Kommando
Redaktionsläge Ctrl+Shift+H
Radera text- och bildområden Ctrl+R

***Tillbaka till början

Visa-menyn

Kort Kommando
Visa navigationspanel F5
Sidor Alt+Shift+1
Bokmärken Alt+Shift+2
Sök Alt+Shift+3
Filbilagor Alt+Shift+4
Digitala signaturer Alt+Shift+5
Visa kommentarpanel F7
Zooma in Ctrl++
Zooma ut Ctrl+-
Bästa storlek Ctrl+0
Faktisk storlek Ctrl+1
Anpassa till bredd Ctrl+2
Gå till sida nummer... Ctrl+G
Nästa sida Ctrl+↓
Föregående sida Ctrl+↑
Första sidan Home
Sista sidan End
Bakåt Alt+←
Framåt Alt+→
Enkelsidig vy Ctrl+5
Enkelsidig bläddring Ctrl+6
Dubbelsidig vy Ctrl+7
Dubbelsidig bläddring Ctrl+8
Helskärm F11

***Tillbaka till början

Hjälp-menyn

Kort Kommando
Hjälp F1

Allmänt

Kort Kommando
Spara valda sidor Ctrl+Alt+S

ABBYY Jämför dokument

Arkiv-menyn

Kort Kommando
Ny jämförelse Ctrl+N
Öppna dokument... Ctrl+O
Stäng dokument Ctrl+W
Spara... Ctrl+S
Avsluta Ctrl+Q

***Tillbaka till början

Redigera-menyn

Kort Kommando
Ångra Ctrl+Z
Gör om Ctrl+Y
Välj alla skillnader Ctrl+A

***Tillbaka till början

Visa-menyn

Kort Kommando
Zooma in Ctrl++
Zooma ut Ctrl+-
Anpassa till bredd Ctrl+0
Nästa sida Ctrl+↓
Föregående sida Ctrl+↑

Jämför-menyn

Kort Kommando
Jämför dokument Ctrl+R
Nästa skillnad Ctrl+→
Föregående skillnad Ctrl+←
Ignorera skillnader Del

Hjälp-menyn

Kort Kommando
Hjälp F1

***Tillbaka till början

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.