Så skaffar man dokument

Download

När OCR-redigeraren har startats måste man öppna en bild- eller PDF-fil. Detta kapitel ger instruktioner om hur man kan skaffa bilder och PDF-dokument för efterföljande bearbetning i OCR-redigeraren.

Kapitelinnehåll

Kvaliteten på OCR-tolkningen beror på kvaliteten på de bilder och PDF-filer du öppnar med ABBY FineReader. För information om hur man skannar och tar foton på dokument, och hur man tar bort vanliga defekter från inskanningar och fotografier, se Alternativen för bildbehandling och Så redigerar man bilder manuellt.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.