Lägga till bilagor

Download

Filer av alla format kan läggas till i ett PDF-dokument.

För att visa bifogade filer:

  • Klicka på knappen i rutan till vänster, eller välj Visa > Filbilagor i huvudmenyn.

Du kan öppna, spara, byta namn på eller radera bifogade filer.

Välj i alternativkategorin Filbilagor panelen:

  • Välj en fil.
  • På verktygsmenyn där du klickar på verktyget som motsvarar den åtgärd du vill utföra. Alternativt kan du klicka på det motsvarande kommandot på snabbmenyn

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.