Infoga och redigera bilder

Download

PDF-redigeraren låter dig infoga bilder i alla typer av PDF-dokument.

  1. I verktygsfältet i fliken Redigera innehåll klickar du på knappen eller väljer Redigera innehåll > Lägg till bild... i huvudmenyn.
  2. I dialogrutan som öppnas väljer du en bild och klickar på Öppna.
  3. Flytta bilden till önskad plats på sidan.

Du kan flytta, rotera, radera och storleksändra bilder. När du flyttar en bild kan den överlappa med andra objekt på sidan. För att föra fram en överlappande bild i förgrunden högerklickar du på den och väljer För fram bilden.

För att radera en bild:

  • För att radera en bild i ett vanligt PDF-dokument högerklickar du på bilden och klickar på Ta bort på snabbmenyn.
  • Du kan radera en del av dokumentbilden och allt den eventuellt innehåller, inklusive bilder. För att göra detta klickar du på verktyget i verktygsraden på Säkerhet fliken och väljer det område som du vill radera.

Verktyget Radera raderar bilder och text, och väljer en lämplig bakgrundsfärg för att fylla tomrummet automatiskt.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.