Inställningar för DOC(X)/RTF/ODT

Download

Följande inställningar är tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj lämpliga inställningar beroende på hur du planerar att använda utdatadokumentet.

 1. Exakt kopia
  Bevarar formateringen från originaldokumentet. Denna inställning rekommenderas för dokument med komplex layout, t.ex. reklamhäften. Observera dock att detta alternativ begränsar möjligheten att ändra text och formatering i utdatadokumentet.
 2. Redigerbar kopia
  Skapar ett dokument där formateringen kan skilja sig något från originalet. Dokument som skapas i det här läget är lätta att redigera.
 3. Formaterad text
  Bevarar styckeindelningen, men inte objektens exakta plats på sidan och radavståndet. Texten som skapas kommer vara vänsterjusterad. Texter som löper från höger till vänster kommer att högerjusteras.
  Vertikala texter kommer bli horisontella.
 4. Enkel text
  Rensar det mesta av formateringen. Bevarar endast typsnittsstilarna om alternativet Behåll feta, kursiva och understrukna textstilar i ren text är aktiverat.

Standard pappersstorlek

Du kan välja pappersstorlek som ska användas för att spara i RTF-, DOC-, DOCX-eller ODT-format från rullgardinslistan Standard pappersstorlek.

Bildinställningar

Dokument som innehåller ett stort antal bilder kan vara mycket stora. Det går att justera kvaliteten på bilderna och storleken på den resulterande filen genom att använda alternativen i rullgardinslistan Bildinställningar. Behåll bilder.

Tips. För att ändra parametrarna för att spara bilder klickar du på Anpassad.... Ange de önskade inställningarna i dialogrutan Anpassade inställningar och klicka på OK.

Textinställningar

 • Behåll sidhuvud, sidfötter och sidnummer
  Bevarar sidhuvuden, sidfötter och sidnumren i utdatadokumentet.
 • Behåll radbrytningar och bindestreck
  Bevarar det ursprungliga arrangemanget med textrader i utdatatexten. 
 • Behåll radbrytningar
  Bevarar den ursprungliga sidindelningen.
 • Behåll radnummer
  Bevarar den ursprungliga radnumreringen (förekommande fall). Radnumren kommer att sparas i ett separat fält som inte ändras när du redigerar texten.
  Denna egenskap är endast tillgänglig om alternativet Redigerbar kopia har valts i rullgardinslistan Dokumentlayout.
 • Behåll text- och bakgrundsfärger
  Välj detta alternativ för att bevara typsnitts och bakgrundsfärg.
 • Behåll feta, kursiva och understrukna textstilar i ren text
  Bevarar typsnittsstiler när alternativet Enkel text har valts i rullgardinslistan Dokumentlayout.

Om du avaktiverar detekteringen av sidhuvuden, sidfötter, innehållsförteckningar, numrerade listor och fotnoter på fliken OCR i dialogrutan Alternativ (för att öppna denna dialogruta, klicka på Alternativ... på menyn Verktyg) kommer dessa element sparas som brödtext.

Osäkra tecken

Aktivera alternativet Markera osäkra tecken om du planerar att redigera dokumentet i Microsoft Word istället för panelen Text i OCR-redigeraren i ABBYY FineReader. När detta alternativ väljs kommer alla osäkra tecken markeras i Microsoft Word-dokumentet.

Tips. Du kan ändra hur färgen för osäkra tecken används på fliken Områden och text i dialogrutan Alternativ (för att öppna denna dialogruta, klicka på Alternativ... på menyn Verktyg).

Bevara metadata som författare och nyckelord

Bevarar metadata när du sparar dokumentet. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Om du vill göra ändringar i dokumentets metadata klickar du på knappen Redigera metadata..., gör de önskade ändringarna och klickar på OK.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.