Inställningar för tidsstämpel för server

Download

Användandet av tidsstämplar minskar risken för att en signatur ska vara ogiltig. Att markera ett PDF-dokument med en tidsstämpel kräver en uppkoppling till en server med tidsstämpel. För att ange en anslutning till server med tidsstämpel, klicka på Ange tidsstämpel för server och ange något av följande serveralternativ i dialogrutan som öppnas:

  • Standard för att använda serverns standardtidsstämpel.
  • Anpassad för att ange URL för en anpassad servertidsstämpel. Om inloggningsuppgifter krävs för att upprätta en anslutning till den servern, ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK.
    Ditt användarnamn och lösenord kommer att krypteras och sparas på din dator i en Windows-lagring som kallas Windows-autentiseringsuppgifter (Autentiseringshanterare > Windows-autentiseringsuppgifter). Du kommer inte att behöva ange några inloggningsuppgifter när du ansluter till serven nästa gång.

Detta kommer att ange en tidsstämpel från servern efter dokumentsignaturen när dokumentet signerades.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.