Om ett felaktigt teckensnitt används eller något tecken ersätts med "?" eller "□"

Download

Om du ser "?" eller "□" istället för bokstäverna i Text panelen kan du kontrollera om teckensnitten som valts för att visa den tolkade texten innehåller alla tecken som används i din text.

Se även: Nödvändiga fonter.

Du kan byta teckensnitt för tolkad text utan att köra OCR-processen igen.

Så ändrar man font i ett kort dokument:

  1. Välj ett textfragment där några tecken har fel font.
  2. Högerklicka på urvalet och klicka på Egenskaper genvägsmenyn.
  3. Välj önskad font från Font rullgardinsmenyn i Textegenskaper panelen. Fonten i det valda textfragmentet kommer att ändras i enlighet.

Så ändrar man font i ett långt dokument där stilar används:

  1. Klicka på Verktyg > Formatmallsredigeraren....
  2. I Formatmallsredigeraren dialogrutan väljer du den stil du vill redigera och ändrar dess font.
  3. Klicka på OK. Fonten i alla textfragment som använder denna stil kommer att ändras i enlighet.

Om ett OCR-projekt har tolkats eller redigerats på en annan dator kan texten i dokumentet visas felaktigt på din dator. Om så är fallet, se till att alla teckensnitt som används i detta OCR-projekt är installerade på din dator.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.