Så kopierar man innehåll från dokument

Download

Med ABBYY FineReader kan du kopiera text, bilder och tabeller från dokument och klistra in dem i andra applikationer. Du kan kopiera innehåll från inlästa sidor utan att tolka hela dokumentet eller konvertera det till ett redigerbart format. Det markerade innehållet kommer att kopieras till urklippen. Därefter går det att klistra in det i vilken annan applikation som helst som har stöd för inklistring från urklippen.

Så här kopierar man innehåll:

  1. Använd , , eller verktygen i Bild-panelen för att välja det dokumentfragment du vill kopiera.
  2. Högerklicka på fragmentet och klicka på Tolka och kopiera text genvägsmenyn eller klicka på knappen i popup-verktygsfältet.
  3. Klistra in innehållet i en annan applikation.

Så här sparar man flera sidor:

  1. Välj sidorna i Sidor panelen.
  2. Högerklicka på de valda sidorna, klicka på Spara somoch välj önskat format, eller välj Skicka till och välj den applikation där du vill infoga de tolkade sidorna.

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.