Med hjälp av kommandotolken

Download

Du kan använda kommandotolken för att konvertera inlästa dokument, PDF-filer och bildfiler till format som stöds. Du kan även använda den för att starta en jämförelse mellan två versioner av ett dokument i olika format utan att specifikt behöva öppna varken OCR Editor-fönstret eller ABBYY Jämför dokument.

För att hantera dokument med kommandotolken, gör så här:

  1. Öppna kommandotolken genom att trycka på Win+R samtidigt. Ange sedan "cmd" på kommandoraden och klicka på OK.
  2. Ange ett kommando för antingen konvertering eller jämförelse av dina dokument, och tryck på Enter-tangenten. Ett dialogfönster för ABBYY FineReader kommer att visas på skärmen. Det kommer att innehålla en förloppsindikator samt viktiga tips och varningar.  
  3. Efter att dina dokument har hanterats klart så kommer resultatet att öppnas i avsett program.
    För att spara konverteringsresultaten så måste du manuellt starta sparandet.

Kapitelinnehåll:

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.