Om din text innehaller for manga specialiserade eller sallsynta termer

Download

ABBYY FineReader PDF kontrollerar tolkade ord mot dess interna ordlista. Om texten som du vill tolka innehåller för många specialiserade termer, förkortningar och namn kan du förbättra tolkningsprecisionen genom att lägga till dem i ordlistan.

  1. På menyn Verktyg ska du klicka på  Visa ordlistor....
  2. I dialogrutan Egna ordlistor ska du välja önskat språk och klicka på Visa....
  3. Dialogrutan Ordlista öppnas. I den här dialogrutan ska du skriva in ett ord och klicka på Lägg till ord, eller så markerar du ett ord och klickar på Ta bort.

Om ordlistan redan innehåller ordet som du försöker lägga till kommer ett meddelande att visas som talar om för dig att ordet som du försöker lägga till redan finns i ordlistan.

Du kan importera användarordlistor som har skapats i tidigare versioner av ABBYY FineReader (m.a.o. 9.0, 10, 11, 12 och 14).

  1. På menyn Verktyg ska du klicka på  Visa ordlistor....
  2. I dialogrutan Egna ordlistor ska du välja önskat språk och klicka på Visa....
  3. Dialogrutan Ordlista öppnas. I den här dialogrutan ska du klicka på knappen Importera... och välja ordlistefilen som du vill importera (den måste ha tillägget *.pmd, *.txt eller *.dic).

12.06.2024 14:31:41

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.