ABBYY Screenshot Reader

Program ABBYY Screenshot Reader je jednoducho ovládateľná aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať snímky obrazovky a zachytávať text z obrazovky.

Funkcie programu ABBYY Screenshot Reader:

 • Vytváranie snímok obrazoviek
 • Konverzia snímok obrazoviek na upraviteľný text
 • Všetky výhody technológie ABBYY OCR

Program ABBYY Screenshot Reader má jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie. Používateľ tak môže bez akýchkoľvek špeciálnych znalostí ihneď vytvárať snímky obrazovky a rozpoznávať v nich text. Jednoducho otvorte ľubovoľné okno ľubovoľnej aplikácie a vyberte časť obrazovky počítača, ktorú chcete „odfotografovať“. Snímku obrazovky môžete potom rozpoznať a uložiť snímku a rozpoznaný text.

Program ABBYY Screenshot Reader je k dispozícii registrovaným používateľom určitých produktov spoločnosti ABBYY. Informácie o registrácii svojej kópie programu ABBYY FineReader PDF nájdete v časti Registrácia programu ABBYY FineReader.

Inštalácia a spustenie programu ABBYY Screenshot Reader

Program ABBYY Screenshot Reader sa predvolene nainštaluje do počítača spolu s programom ABBYY FineReader PDF.

Program ABBYY Screenshot Reader spustíte kliknutím na ikonu ABBYY Screenshot Reader na paneli úloh.

Program ABBYY Screenshot Reader môžete spustiť niekoľkými ďalšími spôsobmi:

 • Otvorte okno Nová úloha programu ABBYY FineReader PDF a kliknite na Screenshot Reader v ponuke Nástroje.
 • Otvorte program PDF Editor a kliknite na Screenshot Reader v ponuke Nástroje.
 • Otvorte program OCR Editor a kliknite na Screenshot Reader v ponuke Nástroje.
 • V systéme Microsoft Windows, kliknite na tlačidlo Štart a potom na ABBYY FineReader PDF > ABBYY Screenshot Reader v ponuke Štart. Ak používate systém Windows 10, kliknite na tlačidlo a potom na Všetky programy > ABBYY FineReader PDF > ABBYY Screenshot Reader v ponuke Štart.

Vytváranie snímok obrazovky a rozpoznávanie textu

Program ABBYY Screenshot Reader umožňuje vytvárať snímky vybratých častí obrazovky vášho počítača, tieto snímky ukladať do súborov, kopírovať ich do schránky, alebo ich odoslať do programu OCR Editor.

Keď spustíte program ABBYY Screenshot Reader, na obrazovke počítača sa zobrazí okno programu ABBYY Screenshot Reader.

Okno programu ABBYY Screenshot Reader obsahuje nástroje, ktoré umožňujú rozpoznávanie textu a tabuliek na obrazovke počítača, vytváranie snímok vybratých oblastí obrazovky, ako aj nástroje na nastavenie aplikácie.

Vytvorenie snímky obrazovky alebo rozpoznanie časti textu:

 1. V rozbaľovacom zozname Zachytiť vyberte spôsob zachytenia obrazovky.
  • Oblasť
   Umožňuje vybrať oblasť na zachytenie.
  • Okno
   Zachytí konkrétnu časť obrazovky (napr. okno, časť okna alebo panel nástrojov).
  • Obrazovka
   Zachytí celú obrazovku.
  • Časovaná obrazovka
   Zachytí celú obrazovku s 5 sekundovým oneskorením.
 2. V rozbaľovacom zozname Jazyk vyberte jazyk textu, ktorý chcete rozpoznávať.
 3. V rozbaľovacom zozname Odoslať vyberte aplikáciu, do ktorej chcete odoslať snímku alebo rozpoznaný text.
  Text a snímky sa:
  • Skopírujú do schránky (ak vyberiete Text do Schránky, Tabuľka do Schránky alebo Snímka do Schránky v rozbaľovacom zozname Odoslať).
  • Umiestnia do nového dokumentu (ak vyberiete Text do formátu programu Microsoft Word [1] alebo Tabuľka do formátu programu Microsoft Excel [2] v rozbaľovacom zozname Odoslať).
  • Uložia ako súbor (ak vyberiete Text do súboru, Tabuľka do súboru alebo Snímka do súboru v rozbaľovacom zozname Odoslať). Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako a budete musieť zadať názov a formát súboru.
  • Otvorí v programe OCR Editor programu ABBYY FineReader PDF (ak vyberiete Snímka do editora OCR [3] v rozbaľovacom zozname Odoslať). Túto položku vyberte v prípade, že oblasť obrazovky obsahuje text aj obrázky.
  • Pripojí k novo vytvorenej e-mailovej správe ako súbor *.bmp (ak vyberiete Snímka do e-mailu v rozbaľovacom zozname Odoslať).

   Táto položka vyžaduje:
   [1] Program Microsoft Word
   [2] Program Microsoft Excel
   [3] Program ABBYY FineReader PDF
 4. Kliknite na tlačidlo .
  Podľa toho, akú položku vyberiete v zozname Snímka obrazovky, automaticky sa vytvorí snímka obrazovky, alebo sa na obrazovke zobrazí nástroj na zachytávanie, pomocou ktorého môžete vybrať požadovanú oblasť:
  • Ak ste vybrali Oblasť v rozbaľovacom zozname Zachytiť, vyberie sa oblasť obrazovky.
  • Ak chcete nastaviť hranice oblasti, umiestnite kurzor myši na hranicu a pri súčasnom stlačení ľavého tlačidla myši ju presuňte. Ak chcete presunúť celú oblasť, vyberte ju a pri súčasnom stlačení ľavého tlačidla myši ju presuňte. Keď ste vybrali požadovanú oblasť, kliknite na tlačidlo Zachytiť.
  • Ak ste vybrali Okno v rozbaľovacom zozname Zachytiť, umiestnitekurzor myši nad požadovanú oblasť, a keď sa zobrazí farebný rám, stlačte ľavé tlačidlo myši.
  • Ak ste vybrali Obrazovka alebo Časovaná obrazovka v rozbaľovacom zozname Zachytiť, snímka obrazovky sa vytvorí bez akéhokoľvek ďalšieho vstupu.

Poznámky.

 1. Ak chcete zrušiť zachytávanie obrazovky, stlačte kláves Esc alebo kliknite pravým tlačidlom myši. 
 2. Ak chcete zrušiť rozpoznávanie, kliknite na tlačidlo Zastaviť alebo stlačte kláves Esc key.

Ďalšie možnosti

Ak chcete vybrať ďalšie možnosti, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ABBYY Screenshot Reader na paneli úloh a potom kliknite na Možnosti. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Vždy navrchu
  Panel nástrojov programu ABBYY Screenshot Reader sa bude zobrazovať vždy navrchu všetkých okien, keď sa bude prepínať medzi aplikáciami.
 • Otvoriť pri spustení
  Program ABBYY Screenshot Reader sa spustí vždy po spustení počítača.
 • Aktivovať prehrávanie zvuku
  Keď program ABBYY Screenshot Reader vytvorí snímku časti obrazovky a skopíruje ju do schránky, upozorní na to zvukovým signálom.

Tipy

 1. Práca s textami napísanými vo viacerých jazykoch  
  Vyberte časť textu, ktorá je celá napísaná v jednom jazyku. Pred začatím procesu rozpoznávania skontrolujte, či je jazyk, ktorý ste vybrali v rozbaľovacom zozname Jazyk rovnaký, ako jazyk časti textu. Ak nie je, vyberte správny jazyk.
 2. Ak požadovaný jazyk nie je v zozname, vyberte Ďalšie jazyky... v rozbaľovacom zozname Jazyk a vyberte požadovaný jazyk v dialógovom okne, ktoré sa otvorí.
  Ak v zozname dostupných jazykov nemôžete nájsť požadovaný jazyk:
  • program ABBYY Screenshot Reader tento jazyk nepodporuje. Úplný zoznam podporovaných jazykov nájdete na adrese http://www.abbyy.com. Zoznam podporovaných jazykov sa môže v rôznych edíciách aplikácie líšiť.
  • Tento jazyk mohol byť deaktivovaný počas vlastnej inštalácie. Inštalácia jazykov OCR:
   1. Otvorte ovládací panel kliknutím na Štart > Ovládací panel.
   2. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
    Ak používate systém Windows 10, kliknite na tlačidlo a potom na Možnosti > Systém > Aplikácie.
   3. V zozname nainštalovaného softvéru vyberte ABBYY FineReader PDF a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
   4. Požadované jazyky vyberte v dialógovom okne Vlastná inštalácia.
   5. Riaďte sa pokynmi na obrazovke v inštalačnom programe.  
 3. Ak vybratá oblasť obsahuje text aj obrázky:
  V rozbaľovacom zozname Odoslať drop-down listkliknite na Snímka do editora OCR. Snímka obrazovky sa pridá do projektu OCR v programe OCR Editor programu ABBYY FineReader PDF, kde ju môžete spracovať a rozpoznať. Ak je program OCR Editor už otvorený, snímka sa pridá do aktuálneho projektu OCR. V opačnom prípade sa vytvorí nový projekt OCR a snímka sa pridá do tohto nového projektu.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.