Integrácia s programom Microsoft PowerPoint

Vďaka integrácii s programom Microsoft PowerPoint môžete jednoducho použiť prezentáciu Microsoft PowerPoint na vytvorenie dokumentu PDF, a to priamo z programu PowerPoint.

Ako použiť prezentáciu PowerPoint na vytvorenie dokumentu PDF

Ak chcete vytvoriť a uložiť dokument PDF, postupujte takto:

 1. Vytvorte alebo otvorte vhodnú prezentáciu v programe Microsoft PowerPoint.
 2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF kliknite na Vytvoriť PDF.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Zadajte názov a priečinok pre výstupný dokument PDF.
  2. Vyberte Otvoriť dokument, ak potrebujete otvoriť výstupný dokument v prehliadači PDF.
  3. Kliknite na Uložiť.

V prípade potreby zadajte čísla snímok, ktoré sa použijú na vytvorenie súboru PDF. Ak to chcete urobiť, kliknite na Predvoľby na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF a v zobrazenom dialógovom okne vyberte Požiadať o zadanie snímok. Ak povolíte túto možnosť, pri každom vytvorení nového dokumentu PDF sa vždy zobrazí dialógové okno výberu snímky. Môžete tiež určiť ďalšie nastavenia vytvárania PDF.

Výstupný dokument PDF sa uloží do zadaného priečinka a otvorí sa v prehliadači PDF, ak to určíte.

Nastavenia vytvárania PDF pre prezentácie PowerPoint

Toto dialógové okno obsahuje nasledujúce skupiny nastavení:

 • Konvertovať poznámky lektora
  Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť komentáre autora.
 • Zahrnúť skryté snímky
  Túto možnosť vyberte, ak chcete pri vytváraní dokumentu PDF automaticky uložiť skryté snímky.
 • Vytvoriť dokument PDF/A
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A. V rozbaľovacom zozname vpravo vyberte požadovaný typ PDF/A.
 • Vytvoriť dokument PDF/UA
  Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/UA. Vzhľad takéhoto dokumentu sa môže líšiť od pôvodného dokumentu.
 • Dokumenty chránené heslom
  Túto možnosť vyberte, ak potrebujete nastaviť heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným prezeraním, tlačou a úpravami. Potom kliknite na Nastavenia... a v zobrazenom dialógovom okne zadajte príslušné parametre zabezpečenia.
 • Vytvoriť značky PDF
  Pri vytváraní dokumentu PDF sa automaticky vytvoria aj značky PDF.
  Okrem textu a obrázkov môžu súbory PDF obsahovať aj informácie o štruktúre dokumentu: logickú štruktúru, ilustrácie a tabuľky. Tieto informácie sú uložené vo forme značiek PDF, čím sa zabezpečí pohodlné zobrazenie dokumentu PDF na obrazovkách rôznej veľkosti, napr. na vreckových zariadeniach.
 • Použiť pre tieto snímky
  Zadané snímky sa použijú pri vytváraní dokumentu PDF.
  • Všetky
   Po výbere tejto možnosti sa na vytvorenie dokumentu PDF použijú všetky snímky.
  • Požiadať o zadanie snímok
   Pri každom vytvorení nového dokumentu PDF sa zobrazí dialógové okno pre výber snímok.
   Možnosť Požiadať o zadanie snímok je dostupná iba vtedy, keď nie je vybratá možnosť Konvertovať poznámky lektora.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.