Ha bizonyos karaktereket nem sikerül felismernie a programnak

Az ABBYY FineReader adatokat használ fel a dokumentum nyelvéről a szövegfelismerés során. Lehet, hogy nem szokványos elemeket (pl. kódszámokat) tartalmazó dokumentumokban nem sikerül felismernie néhány karaktert a programnak, mert lehet, hogy a dokumentum nyelve nem tartalmazza ezeket a karaktereket. Ilyen dokumentumok felismeréséhez egyéni nyelvet hozhat létre, mely rendelkezik az összes szükséges karakterrel. Létrehozhatja különféle OCR-nyelvek csoportjait is, és ezeket a csoportokat a dokumentumok felismerésekor használhatja.

Hogyan hozható létre felhasználói nyelv

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a Nyelvek fülre.
 2. Kattintson a Új... gombra.
 3. A megnyíló párbeszédpanelen jelölje be a Új nyelvet hozok létre egy meglévő alapján beállítást, ezután válassza ki az új nyelv alapjául szolgáló nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
 4. Megnyílik a Nyelv tulajdonságai párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen:
  1. Gépelje be az új nyelv nevét.
  2. A Új nyelv vagy csoport párbeszédpanelen kiválasztott nyelv a Forrásnyelv legördülő listában jelenik meg. Ebben a legördülő listában választhat egy másik nyelvet.
  3. Az Ábécé az alapnyelv ábécéjét tartalmazza. Ha szerkeszteni kívánja az ábécét, kattintson a gombra.
  4. A Szótár beállításcsoport több beállítást tartalmaz a program által használandó szótárhoz a szövegfelismeréskor és az eredmény ellenőrzésekor.
   • Nincs
    A nyelvnek nincs szótára.
   • Beépített szótár
    A program beépített szótára kerül felhasználásra.
   • Felhasználói szótár
    Kattintson a Szerkesztés... gombra a szótárkifejezések megadásához, illetve létező egyéni szótár vagy Windows-1252 kódolású szövegfájl hozzáadásához (a kifejezéseket szóközzel vagy az ábécében nem szereplő másik karakterekkel kell tagolni).
    A felismert szöveg helyesírásának ellenőrzésekor nem jelöli meg hibásnak a program a felhasználói szótárban szereplő szavakat. Lehetnek csupa kisbetűvel vagy CSUPA NAGYBETŰVEL írott szavak, illetve Kezdődhetnek Nagy Kezdőbetűvel.
Szótári szó A helyesírás-ellenőrzés során nem rossznak tekintett szavak
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
Abc aBc, abc, Abc, ABC
 1. A nyelveknek több további tulajdonságuk lehet. Ezeknek a tulajdonságoknak a módosításához kattintson a Speciális... gombra a Nyelv speciális tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához, ahol a következőket adhatja meg:
  • A szó elején vagy végén lévő karaktereket
  • A szavaktól elkülönítve megjelenő nem betű karaktereket
  • A szavak közepén megjelenhető és mellőzendő karaktereket
  • Ennek a szótárnak a használatával szövegben meg nem jelenhető karaktereket (tiltott karakterek)
  • A A szöveg arab és orosz számneveket, illetve rövidítéseket tartalmazhat beállítás
 2. Az OCR-nyelvek kiválasztásakor most kiválaszthatja az újonnan létrehozott nyelvet.
  Az OCR-nyelvekről bővebben lásd az OCR-nyelvek témakört.

Alapértelmezésként a felhasználói nyelv az OCR-projekt mappájában kerül mentésre. Az összes felhasználói nyelv és minta egyetlen fájlként is menthető. Ehheznyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a OCR fülre, majd kattintson a Minták és nyelvek mentése... gombra.

Nyelvcsoport létrehozása

Ha rendszeresen szándékozik használni egy adott nyelvkombinációt, az egyszerűség kedvéért csoportosíthatja a nyelveket.

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), majd kattintson a Nyelvek fülre.
 2. Kattintson a Új... gombra.
 3. A Új nyelv vagy csoport párbeszédpanelen válassza a Új nyelvcsoportot hozok létre beállítást, és kattintson a OK.
 4. Megnyílik a Nyelvcsoport tulajdonságai párbeszédpanel Ezen a párbeszédpanelen adja meg a nyelvcsoport nevét, és válassza ki a csoportba beleveendő nyelveket.
  Ha tudja, hogy bizonyos karaktereket nem fog tartalmazni a szöveg, akkor pontosan megadhatja ezeket az úgy nevezett tiltott karaktereket. Ennek végrehajtása növelheti az OCR sebességét és pontosságát. Ezeknek a karaktereknek a megadásához kattintson a Speciális... gombra a Nyelvcsoport tulajdonságai párbeszédpanelen, és adja meg a tiltott karaktereket a Tiltott karakterek mezőben.
 5. Kattintson OK.

Az új csoport a nyelvek legördülő listájában jelenik meg a fő eszköztáron.

A felhasználói nyelvcsoportok alapértelmezésként az OCR-projekt mappájában kerülnek hozzáadásra. Az összes felhasználói nyelv és minta egyetlen fájlként is menthető. Ehheznyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a OCR fülre, majd kattintson a Minták és nyelvek mentése... gombra.

Tipp: Nyelvcsoport kiválasztásához használhatja a fő eszköztáron lévő nyelvek legördülő listát.

 1. Válassza ki a Több nyelv... elemet a fő eszköztáron lévő legördülő listából.
 2. A Nyelvszerkesztő párbeszédpanelen jelölje be Adja meg kézzel az OCR-nyelveket beállítást.
 3. Válassza ki a kívánt nyelveket, majd kattintson a OKgombra.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.