Ha bizonyos karaktereket nem sikerül felismernie a programnak

Az ABBYY FineReader adatokat használ fel a dokumentum nyelvéről a szövegfelismerés során. Lehet, hogy nem szokványos elemeket (pl. kódszámokat) tartalmazó dokumentumokban nem sikerül felismernie néhány karaktert a programnak, mert lehet, hogy a dokumentum nyelve nem tartalmazza ezeket a karaktereket. Ilyen dokumentumok felismeréséhez egyéni nyelvet hozhat létre, mely rendelkezik az összes szükséges karakterrel. Létrehozhatja különféle OCR-nyelvek csoportjait is, és ezeket a csoportokat a dokumentumok felismerésekor használhatja.

Hogyan hozható létre felhasználói nyelv

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a Nyelvek fülre.
 2. Kattintson a Új... gombra.
 3. A megnyíló párbeszédpanelen jelölje be a Új nyelvet hozok létre egy meglévő alapján beállítást, ezután válassza ki az új nyelv alapjául szolgáló nyelvet, majd kattintson az OK gombra.
 4. Megnyílik a Nyelv tulajdonságai párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen:
  1. Gépelje be az új nyelv nevét.
  2. A Új nyelv vagy csoport párbeszédpanelen kiválasztott nyelv a Forrásnyelv legördülő listában jelenik meg. Ebben a legördülő listában választhat egy másik nyelvet.
  3. Az Ábécé az alapnyelv ábécéjét tartalmazza. Ha szerkeszteni kívánja az ábécét, kattintson a gombra.
  4. A Szótár beállításcsoport több beállítást tartalmaz a program által használandó szótárhoz a szövegfelismeréskor és az eredmény ellenőrzésekor.
   • Nincs
    A nyelvnek nincs szótára.
   • Beépített szótár
    A program beépített szótára kerül felhasználásra.
   • Felhasználói szótár
    Kattintson a Szerkesztés... gombra a szótárkifejezések megadásához, illetve létező egyéni szótár vagy Windows-1252 kódolású szövegfájl hozzáadásához (a kifejezéseket szóközzel vagy az ábécében nem szereplő másik karakterekkel kell tagolni).
    A felismert szöveg helyesírásának ellenőrzésekor nem jelöli meg hibásnak a program a felhasználói szótárban szereplő szavakat. Lehetnek csupa kisbetűvel vagy CSUPA NAGYBETŰVEL írott szavak, illetve Kezdődhetnek Nagy Kezdőbetűvel.
Szótári szó A helyesírás-ellenőrzés során nem rossznak tekintett szavak
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
Abc aBc, abc, Abc, ABC
 1. A nyelveknek több további tulajdonságuk lehet. Ezeknek a tulajdonságoknak a módosításához kattintson a Speciális... gombra a Nyelv speciális tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához, ahol a következőket adhatja meg:
  • A szó elején vagy végén lévő karaktereket
  • A szavaktól elkülönítve megjelenő nem betű karaktereket
  • A szavak közepén megjelenhető és mellőzendő karaktereket
  • Ennek a szótárnak a használatával szövegben meg nem jelenhető karaktereket (tiltott karakterek)
  • A A szöveg arab és orosz számneveket, illetve rövidítéseket tartalmazhat beállítás
 2. Az OCR-nyelvek kiválasztásakor most kiválaszthatja az újonnan létrehozott nyelvet.
  Az OCR-nyelvekről bővebben lásd az OCR-nyelvek témakört.

Alapértelmezésként a felhasználói nyelv az OCR-projekt mappájában kerül mentésre. Az összes felhasználói nyelv és minta egyetlen fájlként is menthető. Ehheznyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a OCR fülre, majd kattintson a Minták és nyelvek mentése... gombra.

Nyelvcsoport létrehozása

Ha rendszeresen szándékozik használni egy adott nyelvkombinációt, az egyszerűség kedvéért csoportosíthatja a nyelveket.

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), majd kattintson a Nyelvek fülre.
 2. Kattintson a Új... gombra.
 3. A Új nyelv vagy csoport párbeszédpanelen válassza a Új nyelvcsoportot hozok létre beállítást, és kattintson a OK.
 4. Megnyílik a Nyelvcsoport tulajdonságai párbeszédpanel Ezen a párbeszédpanelen adja meg a nyelvcsoport nevét, és válassza ki a csoportba beleveendő nyelveket.
  Ha tudja, hogy bizonyos karaktereket nem fog tartalmazni a szöveg, akkor pontosan megadhatja ezeket az úgy nevezett tiltott karaktereket. Ennek végrehajtása növelheti az OCR sebességét és pontosságát. Ezeknek a karaktereknek a megadásához kattintson a Speciális... gombra a Nyelvcsoport tulajdonságai párbeszédpanelen, és adja meg a tiltott karaktereket a Tiltott karakterek mezőben.
 5. Kattintson OK.

Az új csoport a nyelvek legördülő listájában jelenik meg a fő eszköztáron.

A felhasználói nyelvcsoportok alapértelmezésként az OCR-projekt mappájában kerülnek hozzáadásra. Az összes felhasználói nyelv és minta egyetlen fájlként is menthető. Ehheznyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához), kattintson a OCR fülre, majd kattintson a Minták és nyelvek mentése... gombra.

Tipp: Nyelvcsoport kiválasztásához használhatja a fő eszköztáron lévő nyelvek legördülő listát.

 1. Válassza ki a Több nyelv... elemet a fő eszköztáron lévő legördülő listából.
 2. A Nyelvszerkesztő párbeszédpanelen jelölje be Adja meg kézzel az OCR-nyelveket beállítást.
 3. Válassza ki a kívánt nyelveket, majd kattintson a OKgombra.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article