Szerzői jogok

© 2017 ABBYY Production LLC. Az ABBYY, az ABBYY FineReader, a FineReader, az ADRT és az alkalmazkodó dokumentum-felismerési technológia az ABBYY Software Ltd. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

A Datalogics®, a DL embléma®, a PDF2IMG™ és a DLE™ név a Datalogics, Inc. védjegyei.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated és licencelői. Minden jog fenntartva.

Az Adobe®, az Acrobat®, az Adobe embléma®, az Adobe PDF embléma®, az Adobe® PDF Library™, a Powered by Adobe PDF Library embléma, a Reader® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Jelen számítógépprogram részei copyright © 2008 Celartem, Inc. Minden jog fenntartva.

Jelen számítógépprogram részei copyright © 2011 Caminova, Inc. Minden jog fenntartva.

Jelen számítógépprogram részei copyright © 2013 Cuminas, Inc. Minden jog fenntartva.

A DjVu a 6,058,214 sz. USA-szabadalom védelme alatt áll. Külföldi szabadalmak függőben.

Az AT&T Labs Technology támogatásával.

© 2002-2008 Intel Corporation. Az Intel név az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Minden jog fenntartva.

Terjesztése a http://www.unicode.org/copyright.html webcímen található Használati feltételek alapján.

A Unicode-adatfájlok és a kapcsolódó dokumentáció (az "Adatfájlok") vagy a Unicode-szoftver és a kapcsolódó dokumentáció (a "Szoftver") egy példányát megszerző bármely személy ezennel díjmentesen engedélyt kap az Adatfájlok vagy a Szoftver korlátozás nélküli kezelésére, beleértve korlátozás nélkül az Adatfájlok vagy a Szoftver használatának, másolásának, módosításának, egyesítésének, közzétételének és/vagy értékesítésének jogát, valamint ezek engedélyezését azon személyek számára, akiknek az Adatfájlokat vagy a Szoftvert rendelkezésre bocsátották, feltéve, hogy (a) a jelen szerzői jogi és engedélyezési közlemény az Adatfájlok vagy a Szoftver összes példányán fel van tüntetve, (b) a jelen szerzői jogi és engedélyezési közlemény fel van tüntetve a kapcsolódó dokumentációban, és (c) egyértelmű nyilatkozat van mindegyik módosított Adatfájlban vagy a Szoftverben, valamint az Adatfájl(ok)hoz vagy a Szoftverhez kapcsolódó dokumentációban, hogy az adatok vagy a szoftver módosításra kerültek.

AZ ADATFÁJLOK ÉS A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY FELTÉTELEZETT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA A PIACKÉPESSÉGNEK, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGNAK ÉS HARMADIK FÉL JOGAINAK JOGBITORLÁS-MENTESSÉG GARANCIÁJÁRA. A SZERZŐI JOG JELEN KÖZLEMÉNY SZERINTI TULAJDONOSA VAGY TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK AZOKÉRT A JOGIGÉNYEKÉRT, ILLETVE SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, VALAMINT A MEGHIÚSULT HASZNÁLAT, ADATVESZTÉS VAGY ELMARADT NYERESÉG MIATTI KÁROK VONATKOZÁSÁBAN, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS KÖVETKEZTÉBEN, MELYEK AZ ADATFÁJLOK VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE TELJESÍTMÉNYÉBŐL ADÓDÓAN VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL.

A jelen nyilatkozatban foglaltak kivételével a szerzői jog tulajdonosának neve az Adatfájlok vagy a Szoftver reklámozásának, avagy értékesítésének, használatának vagy egyéb vonatkozásainak előmozdítása során nem használható fel a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Unicode név a Unicode, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

JasPer licenc, verziószám: 2.0:

Copyright © 2001-2006 Michael David Adams

Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia

Minden jog fenntartva.

Jelen szoftver részei copyright © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Minden jog fenntartva.

Jelen szoftver részben az Independent JPEG Group munkája alapján készült.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, az Active Directory, az Excel, az Office 365, a OneDrive, az Outlook, a PowerPoint, a SharePoint, a Visio, a Windows, a Windows Server és a Windows Design 2012 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apache, az OpenOffice és a sirály embléma az Apache Software Foundation az Egyesült Államokban és/vagy más országoban bejegyzett védjegyei. Ezeknek a jeleknek a használata nem jelenti az Apache Software Foundation jóváhagyását.

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Ezen dokumentációfájl másolatát beszerző bármely személy ezennel díjmentes engedélyt kap a dokumentáció használatára, másolására, közzétételére, terjesztésére, allicencelésére és/vagy másolatainak eladására, és engedélyezni másoknak ugyanezek végrehajtását az alábbi feltételekkel: 

- A jelen dokumentum módosítása, szerkesztése vagy egyéb megváltoztatása nem engedélyezett; és
- A fenti szerzői jogi közleményt és ezt az engedélyezési közleményt a dokumentáció összes példányának tartalmaznia kell.

Ezen dokumentációfájl másolatát megszerző bármely személy engedélyt kap saját származékos munka létrehozására ennek a dokumentumnak a tartalmából, a származékos munkák használatához, másolásához, közzétételéhez, terjesztéséhez, allicenceléséhez és/vagy eladásához, illetve ugyanezek végrehajtását engedélyezi másoknak, feltételezve, hogy a származékos munka nem képviseli ezen dokumentum másolatát vagy változatát.

Az Adobe nem felelős semmilyen félnek sem a jövedelem vagy a nyereség bárminemű elvesztéséért, illetve a közvetett, esetleges, speciális, következményes vagy egyéb hasonló károkért, melyeknek károkozás az alapja (beleértve korlátozások nélkül a gondatlanságot vagy a szigorú felelősséget), megállapodás vagy egyéb jogi, illetve méltányossági okokat, még ha tanácsolták is az Adobe cégnek, vagy oka volt vagy oka volt tudomást szerezni az ilyen károk lehetőségéről. Az Adobe-anyagok biztosítása adott állapotukban történik. Az Adobe konkrétan elhárít az Adobe-anyagokkal kapcsolatos minden kifejezett, törvényen alapuló vagy vélelmezett szavatosságot, beleértve de nem korlátozva azok vonatkozó eladhatóságát vagy adott célra való alkalmasságát, illetve bármely harmadik fél Adobe-anyagokkal kapcsolatos jogainak jogtisztaságát.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Minden jog fenntartva.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Minden jog fenntartva. 

Ez a kód a Yuliang Zheng által alapított Calyptix Security Corporation termékéhez hozzájárult szoftverből származik. A forrás és bináris formában való újraterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, akkor engedélyezett, ha megfelel a következő feltételeknek: 1. A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 2. A bináris formájú újraterjesztésekben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 3. Konkrét, előzetes írásos engedély nélkül sem a Calyptix Security Corporation neve, sem munkatársainak a neve nem használható fel a jelen szoftverből származó termékek támogatásához vagy reklámozásához. A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS KÖZREMŰKÖDŐI ADOTT ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJÁK, ÉS BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA KI VAN ZÁRVA, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY KÖZREMŰKÖDŐI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A BÁRHOGYAN ÉS BÁRMILYEN ELMÉLETI FELELŐSSÉG ALAPON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS, PÉLDÁS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE; A MEGHIÚSULT HASZNÁLATRA, AZ ADATVESZTÉSRE VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGRE; AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁRA), AKÁR SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGGEL VAGY A JELEN SZOFTVER BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZŐ KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBEKET), MÉG HA ISMERT IS ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, Miama Nueva fenntartott betűkészletnévvel.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), Pecita fenntartott betűkészletnévvel.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) "Bad Script" fenntartott betűkészletnévvel.

Ennek a betűkészlet szoftvernek a használata a SIL Nyílt Betűkészlet Licenc, 1.1-es verzió, alatt engedélyezett.

Ez a licenc másolásra került a Végfelhasználói licencszerződésbe, és a GYIK-kel a következő címen érhető el: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 üzenetkivonat algoritmus

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Létrehozva 1991-ben. Minden jog fenntartva.

Ez az RSA Data Security, Inc. cégtől származó szoftver. MD5 üzenetkivonat algoritmus.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.
Ez a termék az OpenSSL Projekt által fejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL eszközkészletben (http://www.openssl.org/) való felhasználáshoz.
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva.
Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz.
A felhasznált függvénytár részeinek szerzője Eric Young.
Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz.

OpenSSL licenc Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva. A forrás és bináris formában való újraterjesztés és használat, módosítással és anélkül akkor engedélyezett, ha megfelel a következő feltételeknek: 1. A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 2. A bináris formájú újraterjesztésekben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 3. A jelen szoftver funkcióit vagy használatát megemlítő összes reklámanyagon meg kell jelennie a következő nyilatkozatnak: "Ez a termék az OpenSSL Projekt által fejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL eszközkészletben való felhasználáshoz. (http://www.openssl.org/)" 4. Az "OpenSSL eszközkészlet" és az "OpenSSL Projekt" név előzetes írásos engedély nélküli használata az ebből a szoftverből származó termékek támogatása vagy reklámozása céljából tilos. Az írásos engedély beszerzéséhez írjon az openssl-core@openssl.org címre. 5. A jelen szoftverből származó termékek nem hívhatók "OpenSSL"-nek, az "OpenSSL" meg sem jelenhet a nevükben az OpenSSL Projekt előzetes írásbeli engedélye nélkül. 6. Bármely formájú újraterjesztésekben meg kell őrizni a következő nyilatkozatot: "Ez a termék az OpenSSL Projekt által fejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL eszközkészletben (http://www.openssl.org/) való felhasználáshoz" JELEN SZOFTVERT az OpenSSL PROJEKT ADOTT ÁLLAPOTBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE ÉS ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. AZ OpenSSL PROJEKT, ILLETVE KÖZREMŰKÖDŐI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE. Ez a termék Eric Young által (eay@cryptsoft.com) írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz. Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz.
Eredeti SSLeay licenc  
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva. Ez a csomag Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt SSL megvalósítás. A megvalósítás úgy lett megírva, hogy megfeleljen a Netscape SSL-nek. Ez a függvénytár kereskedelmi és nem kereskedelmi használatra egyaránt ingyenes, amíg megfelel a következő feltételeknek. A következő feltételek az ebben a disztribúcióban található összes kódra érvényesek, legyen az RC4, RSA, lhash, DES, stb. kód; nem csak az SSL kód. Az ebben a disztribúcióban tartalmazott SSL dokumentációra ugyanazok a szerzői jogi feltételek érvényesek, kivéve, hogy a tulajdonos Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). A szerzői jog Eric Youngé marad, ebből eredendően a kódban lévő bármely szerzői jogi közlemény nem távolítható el. Ha ez a csomag egy termékben kerül felhasználásra, akkor Eric Youngot, mint a felhasznált függvénytár részeinek szerzőjét meg kell jelölni forrásként. Ez lehet a program indulásakor megjelenő szöveges üzenet formájában, vagy a csomaghoz biztosított dokumentációban (online vagy szöveges). A forrás és bináris formában való újraterjesztés és használat módosítással és anélkül akkor engedélyezett, ha megfelel a következő feltételeknek: 1. A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 2. A bináris formájú újraterjesztésekben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot. 3. A jelen szoftver funkcióit vagy használatát megemlítő összes reklámanyagon meg kell jelennie a következő nyilatkozatnak: "Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz." A 'kriptográfiai' szó kihagyható, ha a függvénytárból használt rutinok nem a kriptográfiával kapcsolatosak :-). 4. Az apps könyvtárból (alkalmazáskód) bármely Windows-specifikus kód (vagy ennek származéka) belevétele esetén tartalmaznia kell egy nyilatkozatot: "Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert tartalmaz." JELEN SZOFTVERT ERIC YOUNG ADOTT ÁLLAPOTBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SZERZŐ, ILLETVE MUNKATÁRSAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE. Ezen kód nyilvánosan elérhető verziójának vagy származékának a licence és terjesztési feltételei nem módosíthatók. Pl. ez a kód nem másolható egyszerűen ki és tehető be másik terjesztési licenc alatt [beleértve a GNU Nyilvános Licencet.]

Chrome V8

Copyright 2006-2011, a V8 projekt szerzői. Minden jog fenntartva.

Copyright 2014, a V8 projekt szerzői. Minden jog fenntartva.

A forrás és bináris formában való újraterjesztés és használat módosítással

vagy anélkül engedélyezett, feltételezve, hogy megfelel a következő

feltételeknek:

* A forráskód újraterjesztésében meg kell őrizni a fenti szerzői jogi

közleményt, ezt a kondíciós listát, és a következő lemondó nyilatkozatot.

* A bináris formájú újraterjesztésekben reprodukálni kell

a dokumentációban és/vagy más, a disztribúcióval rendelkezésre

bocsátott anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a

kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot.

* Konkrét, előzetes írásbeli engedély nélkül sem a Google Inc.,

sem a közreműködőinek a nevei nem használhatók fel a jelen

szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS KÖZREMŰKÖDŐI ADOTT

ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJÁK, ÉS BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT

GARANCIA KI VAN ZÁRVA, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA

ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY KÖZREMŰKÖDŐI

SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A BÁRHOGYAN ÉS BÁRMILYEN ELMÉLETI FELELŐSSÉG

ALAPON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS, PÉLDÁS VAGY KÖVETKEZMÉNYES

KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE;

A MEGHIÚSULT HASZNÁLATRA, AZ ADATVESZTÉSRE VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGRE; AZ ÜZLETMENET

MEGSZAKADÁSÁRA), AKÁR SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGGEL VAGY A JELEN SZOFTVER

BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZŐ KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE

A GONDATLANSÁGOT VAGY EGYEBEKET), MÉG HA ISMERT IS ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Minden jog fenntartva.

A forrás és bináris formában való újraterjesztés és használat módosítással

vagy anélkül akkor engedélyezett, ha megfelel a következő feltételeknek:

* A forráskód újraterjesztéseiben meg kell őrizni a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot.

* A bináris formájú újraterjesztésben reprodukálni kell a dokumentációban és/vagy a disztribúcióval rendelkezésre bocsátott egyéb anyagokban a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a kondíciós listát és a következő lemondó nyilatkozatot.

* Konkrét, előzetes írásbeli engedély nélkül sem a Sun Microsystems, sem a közreműködőinek a nevei nem használhatók fel a jelen szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására.

A JELEN SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS KÖZREMŰKÖDŐI ADOTT

ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJÁK, ÉS BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA

KI VAN ZÁRVA, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT

CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY KÖZREMŰKÖDŐI

SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A BÁRHOGYAN ÉS BÁRMILYEN ELMÉLETI FELELŐSSÉG

ALAPON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS, PÉLDÁS VAGY KÖVETKEZMÉNYES

KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE;

A MEGHIÚSULT HASZNÁLATRA, AZ ADATVESZTÉSRE VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGRE; AZ ÜZLETMENET

MEGSZAKADÁSÁRA), AKÁR SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGGEL VAGY A JELEN SZOFTVER

BÁRMILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL KELETKEZŐ KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT

VAGY EGYEBEKET), MÉG HA ISMERT IS ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

A TWAIN eszközkészlet adott állapotban kerül terjesztésre. A TWAIN eszközkészlet fejlesztője és forgalmazói kifejezetten elhárítanak minden vélelmezett, kifejezett vagy törvényből következő garanciát, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóság vélelmezett garanciáját, harmadik fél jogainak jogtisztaságát, és adott célra való alkalmasságot. Sem a terjesztők, sem a forgalmazók nem felelősek a TWAIN eszközkészlet reprodukálásából, módosításából, terjesztéséből vagy egyéb használatából keletkezett károkért, legyenek azok közvetlenek, közvetettek, különlegesek, véletlenek vagy következményesek.

Az EPUB és az EPUB embléma az IDPF (International Digital Publishing Forum) bejegyzett védjegyei.

A JavaScript az Oracle és/vagy partnereinek bejegyzett védjegye. 

Az Amazon, a Kindle és a kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy partnereinek védjegyei.

Az Arial a Monotype Corporation védjegye, és némely joghatóságnál bejegyezhető.

A Palatino a Monotype Imaging Inc. védjegye, és némely más joghatóságnál jegyezhető be.

A Lucida a Bigelow & Holmes Inc. az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Irodájában, valamint az Európai Unióban bejegyzett védjegye, és más joghatóságoknál jegyezhető be.

A Corel és a WordPerfect a Corel Corporation és/vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Citrix, a Citrix XenApp és a Citrix embléma a Citrix Systems, Inc. és/vagy egy vagy több leányvállalatának védjegyei, és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Irodájában, valamint más országokban jegyezhetők be. Az itt tett nyilatkozatok és kinyilvánított vélemények kizárólag az ABC EDUCATION SERVICES-hez tartoznak, és nincsenek a Citrix Systems, Inc. által megosztva, illetve nem jelentik annak nézőpontját. Ez a prezentáció nem képezi semmilyen termék, szolgáltatás vagy nézőpont jóváhagyását. A Citrix nem vállal semmiféle kifejezett vagy feltételezett felelősséget vagy garanciákat a jelen prezentáció vagy a jelen prezentációhoz kapcsolódó bármely anyag tartalmának teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, alkalmasságáért, elérhetőségéért vagy időszerűségéért. A Citrix, ügynökei, tisztviselői, alkalmazottai, licencigénylői vagy partnerei semmi esetre sem felelősek a prezentációban tartalmazott információkból vagy kijelentésekből eredő semmilyen kárért (beleértve, korlátozás nélkül, az elmaradt nyereséget, az üzleti információkat, az adatvesztést). Ön kizárólag a saját felelősségére bízik meg az ilyen tartalomban.

Minden más védjegy a tulajdonosaik kizárólagos tulajdonát képezi.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.