Tabelite salvestamine

ABBYY FineReader võimaldab salvestada tabeleid XLS-, XLSX- ja CSV-vormingus.

XLS ja XLSX

Teksti salvestamiseks XLS- või XLSX-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsa käsku Salvesta kui Microsoft Exceli töövihik… või Salvesta kui Microsoft Excel 97-2003 töövihik… Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming. Võid ka valida menüüst Fail käsu Salvesta dokument kui ja seejärel klõpsata ikooni Microsoft Excel 97-2003 töövihik.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti XLSX.

Saadaval on järgmised suvandid.

Dokumendi küljendus

Vali sellest ripploendist üks järgmistest suvanditest, olenevalt sellest, kuidas kavatsed dokumenti kasutada:

 1. Vormindatud tekst

Säilitab fondi, fondisuurused ja lõigud, kuid ei säilita objektide täpseid asukohti ja reasammu. Saad katkematu vasakule joondatud teksti (paremalt-vasakule suunaga tekstid on joondatud paremale).

Märkus. Kogu vertikaalne tekst kuvatakse horisontaalselt, kui see suvand on valitud.

 1. Lihttekst

Teksti vormindust ei säilitata.

Tekstiseaded

 • Ära säilita tabelitevälist teksti

Salvestab ainult tabelid ja ignoreerib muud.

 • Salvesta numbrilised väärtused numbritena

Teisendab XLS-failis arvud vormingusse "Arvud". Microsoft Excel võib teha aritmeetilisi arvutusi lahtritega, mis on selles vormingus.

 • Säilita päised ja jalused

Säilitab päised ja jalused väljunddokumendis.

 • Loo iga lehekülje jaoks eraldi tööleht (ainult XLSX)

Vali see suvand, et säilitada lähtedokumendi lehekülgi eraldi töölehtedena.

Pildiseaded

Saad salvestada pildi XLSX-dokumentides. Palju pilte sisaldavad dokumendid on väga suured. Et failimahtu vähendada, vali soovitud suvand ripploendist rühmas Pildiseaded

Näpunäide.

 • Kui soovid määrata laiema valiku pildikvaliteedi parameetreid, vali määrang Kohandatud… ja muuda sätteid dialoogiboksis Kohandatud seadistused.
 • Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid (ainult XLSX) pole valitud.

CSV

Teksti salvestamiseks CSV-vormingus toimi järgmiselt.

 • Klõpsa menüüs Fail käsku Salvesta dokument kui, seejärel klõpsa ikooni CSV-dokument. Võid ka klõpsata noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsata käsku Salvesta kui CSV. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming.

Näpunäide. Täiendavad salvestussuvandid on saadaval dialoogiboksis Suvandid: vali Tööriistad > Suvandid…, klõpsa vahekaarti Salvesta ja seejärel klõpsa vahekaarti CSV.

Selle vahekaardi salvestussuvandid on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse.

Tekstiseaded

 • Ära säilita tabelitevälist teksti

Salvestab ainult tabelid ja ignoreerib muud.

 • Eralda leheküljed märgiga (#12)

Säilitab algse lehekülgede paigutuse.

 • Eraldaja

Valib märgi, mis eraldab andmeveerud CSV-failis.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodilehe automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist jaotises Kodeerimine.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.