Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να προβάλλετε έγγραφα PDF και να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε αυτά, να αλλάζετε τη διάταξη, να προσθέτετε ή να διαγράφετε σελίδες, να αντιγράφετε κείμενο και εικόνες, να επεξεργάζεστε κείμενο και να προσθέτετε σχόλια σε έγγραφα. Δεν χρειάζεται να μετατρέψετε το PDF σας σε επεξεργάσιμη μορφή, ακόμη και αν περιέχει σαρώσεις χωρίς επίπεδο κειμένου.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.