Hvis tabeller og billeder ikke registreres

Download

Hvis en tabel ikke bliver registreret

Tabel-område markerer tabeller eller tekstfragmenter arrangeret i tabelform. Hvis programmet ikke automatisk finder en tabel, så brug Tabelredskabet til at tegne et tabelområde omkring tabellen.

 1. Vælg -redskabet på værktøjslinien i toppen af Billed-vinduet og brug musen til at trække et rektangel rundt om tabellen på dit billede.
 2. Højreklik på tabellen og klik derefter på Analysér tabelstruktur på genvejsmenuen, eller klik på knappen på pop op-værktøjslinjen i Tabelområdet.
 3. Brug pop op-værktøjslinjen, genvejsmenuen i tabelområdet, eller kommandoerne i menuen Område til at redigere resultaterne.
 4. Kør OCR-processen igen.

Du kan ændre typen for et område, der allerede er blevet genkendt. For at ændre typen af et område til Tabel skal du højreklikke på området og derefter klikke på Skift områdetype til > Tabel på genvejsmenuen.

Hvis ABBYY FineReader ikke automatisk finder rækker og kolonner korrekt i en tabel, kan du justere layoutet manuelt og køre OCR-processen igen.

 • Brug kommandoerne i menuen Område eller kommandoer på genvejsmenuen på et tabelområde til:
  • Analysér tabelstruktur (analyserer automatisk tabellens struktur og sparer dig besværet med at tegne lodrette og vandrette separatorer manuelt);
  • Opdel celler, Flet celler og Flet rækker (gør det muligt at rette en forkert identificeret række eller kolonne)
 • Brug pop op-værktøjslinjen for den valgte tabel til at: tilføje en vandret eller lodret separator, slette tabelseparatorer, analysere tabelstrukturen, opdele tabelceller eller flette tabelceller eller rækker (klik på området Tabel, og klik derefter det relevante værktøj på pop op-værktøjslinjen:  

).

Tip. Klik på værktøjet på pop op-værktøjslinjen for at vælge objekter.

Bemærk:

 1. Celleopdelingskommandoen kan kun anvendes på celler i en tabel, der tidligere er blevet flettet sammen.
 2. Hvis du vil flette eller opdele tabelceller eller -rækker, skal du vælge dem på billedet og derefter vælge det relevante redskab eller den relevante menukommando.
 3. Hvis tabellen indeholder lodrette tekstceller, kan det være nødvendigt først at ændre tekstegenskaberne.
 4. Hvis tabelcellerne kun indeholder et billede, skal du vælge indstillingen Valgte celler behandles som et billede på ruden Egenskaber for område (højre-klik på området, og klik derefter på Egenskaber for område i genvejsmenuen).

Hvis cellen indeholder en kombination af billede og tekst, så vælg billedet for at gøre det til et dedikeret område inde i cellen.

Se også:

Hvis et billede ikke bliver registreret

Billed-områder markerer billederne i dit dokument. Du kan også bruge Billedeområder, hvis du ikke ønsker, at et tekstfragment skal genkendes. Hvis programmet ikke automatisk finder et billede, så brug Billed-redskabet til manuelt at tegne et billedområde omkring billedet.

 1. På værktøjslinien øverst på Billed-vinduet vælges redskabet, og derefter bruges musen til at trække et rektangel rundt om området på dit billede.
 2. Kør OCR-processen igen.

Hvis der er tekst trykt over et billede i dit dokument, så tegn et Baggrundsbillede-område omkring dette billede.

 1. I vinduet Billede skal du vælge værktøjet på værktøjslinjen og trække en ramme rundt om billedet.
 2. Start OCR-processen.

Du kan ændre et eksisterende område til Billede eller Baggrundsbillede. Højre-klik på området og klik derefter på Skift områdetype til > Billede eller Skift områdetype til > Baggrundsbillede.

Læs mere om områdetyper og redigering af områder, se Hvis områder registreres forkert.

17.05.2023 7:34:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.