PPTX-indstillinger

Download

Der findes følgende indstillinger:

Billedindstillinger

Dokumenter, der indeholder mange billeder, kan være meget store. Billedkvaliteten og den resulterende fils størrelse kan finindstilles ved hjælp af indstillingerne i Behold billeder rullelisten.

Tip. For at ændre indstillingerne for lagring af billedet skal du klikke på  Tilpasset.... I Brugerdefinerede indstillinger dialogboksen skal du vælge de ønskede indstillinger og klikke på OK.

Tekstindstillinger

  • Behold sidehoveder og sidefødder
    Bevarer sidehoveder og sidefødder i det endelige dokument.
  • Behold linjeskift
    Bevarer det oprindelige arrangement af tekstlinjer. Ellers vil det endelige dokument have en enkelt linje, der indeholder al tekst.
  • Formindsk tekst ved overløb
    Formindsker skriftstørrelsen af tekst, hvis teksten ikke passer ind i en tekstblok.

Bevar dokument-metadata, såsom forfattere og søgeord

Bevarer metadata, når du gemmer dokumentet. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis du vil foretage ændringer til dokumentets metadata, skal du klikke på Redigér Metadata... knappen, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.