Kommandolinjeparametre til konvertering af dokumenter

Download

For at begynde at konvertere et dokument til et redigerbart format skal du udføre følgende kommando:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Stien til FineReaderOCR.exe-filen i programmets installationsmappe.


Hvis den fulde sti indeholder mellemrum, skal du sætte det i anførselstegn.

<ImageSourceCommands> - kildedokumenter til genkendelse ImageFiles

Stien til billedfilen eller PDF-dokumentet.


Du kan angive flere filer ved at adskille dem ved hjælp af mellemrum. Hvis den fulde sti indeholder mellemrum, skal du sætte det i anførselstegn.

/scan [SourceName]

Henter et billede fra scanneren.  SourceName er navnet på scanneren.


Hvis SourceName ikke er angivet, bruges den seneste scanner som standard. Hvis scannernavnet indeholder mellemrum, skal du sætte det i anførselstegn.

<RecognitionCommands> - genkendelsesparametre /lang LangName

LangName er genkendelsessproget.  


Hvis LangName ikke er angivet, bruges det seneste sprog som standard. Du kan angive flere genkendelsessprog ved at adskille dem med mellemrum.


For en liste over understøttede kommandolinje-genkendelsessprog, se LangName-parameterværdi til kommandolinjen.


Du kan angive et brugerdefineret genkendelsessprog, hvis det er gemt i OCR-projektmappen. For at gøre dette skal du anbringe to "@"-symboler før dets navn fx "@@ UserLang". Et brugerdefineret sprognavn kan ikke indeholde ikke-alfanumeriske symboler som "!" eller "@".

<ExportCommands> - eksport af genkendelsesresultater /send Target

Target er navnet på et ekstern program, hvortil genkendelsesresultaterne sendes. Erstat "Target" med en af følgende:

  • MSWord - Microsoft Word;
  • MSExcel - Microsoft Excel;    
  • OpenOffice - Apache OpenOffice;
  • Mail - dit e-mailprogram (resultater er i Microsoft Word-format);
  • Clipboard - udklipsholderen;
  • WebBrowser - din standard webbrowser;
  • PDFViewer - din standard PDF-viser;
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Eksempel på kommando:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Ovenstående kommando bruger OCR Editor til at konvertere og åbne den tysksprogede Guide_German.pdf-fil i Microsoft Word.

For at lære mere om automatisk at gemme konverteringsresultater, se Brug af kommandolinjen til at gemme konverteringsresultater ved programstart.

12.06.2024 14:29:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.