Zlepšování výsledků porovnávání

Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty nabízí řadů dalších možností směřujících k dosažení přesnějšího porovnávání dokumentů. Chcete-li tyto možnosti nakonfigurovat, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte na záložku Porovnat v podokně úplně napravo.
 • Klikněte na kartu Porovnat > Pokročilé.

Porovnat

Tato karta obsahuje následující možnosti nastavení:

 • Najděte rozdíly v interpunkci
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete identifikovat rozdíly v interpunkci a dělení slov, případě používání spojovníků.
 • Najděte rozdíly v jednoznakových slovech
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete identifikovat pravopisné rozdíly.

Pokročilé možnosti

K dispozici jsou následující pokročilé možnosti:

 • rozpoznávání PDF
  Výběr správného režimu rozpoznávání hraje pro přesné porovnávání dokumentů PDF zásadní roli.
  Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty nabízí tři režimy rozpoznávání PDF:
  • Použít pouze text z PDF
   Toto je výchozí režim pro dokumenty PDF s textovou vrstvou. Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty použije textovou vrstvu k porovnání.
  • Automaticky volit mezi OCR a textem z PDF
   Když je vybrán tento režim, nástroj ABBYY Porovnat dokumenty zkontroluje kvalitu původní textové vrstvy. Pokud program zjistí, že původní textová vrstva je dostatečně kvalitní, použije původní textovou vrstvu. Jinak bude rozpoznávat dokument s použitím výsledné textové vrstvy.
  • Použít OCR
   V tomto režimu program používá k extrakci textu z dokumentů optické rozpoznávání znaků.
   V tomto režimu potrvá porovnávání dokumentů déle, ale výsledky porovnávání budou spolehlivější.

   Tyto možnosti jsou určeny pro dokumenty PDF obsahující textovou vrstvu a obrázky. Takové dokumenty PDF se obvykle vytvářejí při převádění souborů dokumentů s možností úprav do formátu PDF. Jiné typy dokumentů PDF, např. dokumenty PDF s možností vyhledávání a čistě obrazové dokumenty PDF, nevyžadují další možnosti OCR a vždy se zpracovávají v režimu Použít OCR.
 • Automaticky najít záhlaví a zápatí
  Pokud dokument nemá žádné záhlaví nebo zápatí, tuto možnost zakažte.
 • Obnovit rozšířené možnosti
  Tento příkaz zvolte, pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.