Запис в XLS и XLSX

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 1. Форматиран текст
  Запазва шрифтовете, размера на шрифта и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите по страницата и разстоянията между тях. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 2. Обикновен текст
  Не запазва форматирането.

Настройки на изображение

Можете да запишете изображения в XLSX документи. Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Запази изображения (само XLSX).

Съвет. За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху По избор.... Изберете желаните настройки в диалоговия прозорец Потребителски настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

 • Запази горни и долни колонтитули
  Разрешете тази опция, ако искате да запазите текста на горните и долните колонтитули. Ако тази опция е забранена, горните и долните колонтитули няма да се запазят.
 • Игнорирай текста извън таблиците
  Записва само таблиците и игнорира останалото.
 • Конвертирай числовите стойности в числа
  Конвертира числата във формат „Числа“ в XLSX документ. Microsoft Excel може да изпълнява аритметични операции с такива клетки.
 • Създайте отделен лист за всяка страница (само за XLSX)
  Изберете тази опция, за да запишете страниците от изходния документ като отделни работни листове.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е избрана по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.