Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление

Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление (например формуляри или въпросници), анализирането на оформлението на всяка страница поотделно ще отнеме много време. За да спестите време, можете да анализирате само един документ в комплект от подобни документи и да запишете откритите области като шаблон. След това можете да използвате този шаблон за други документи от комплекта.

За да създадете шаблон на области:

  1. Отворете изображение редактора за OCR и или оставете програмата да анализира оформлението автоматично, или очертайте областите ръчно.
  2. Щракнете върху Зона > Запис на шаблон за област.... В диалоговия прозорец, който се отваря, задайте име на шаблона за области и щракнете върху Запис.

За да можете да използвате шаблон на области, трябва да сканирате всички документи от комплекта, като използвате една и съща резолюция.

За да приложите шаблон на области:

  1. В диалоговия прозорец Страници изберете страниците, към които искате да приложите шаблона.
  2. Щракнете върху Зона > Зареди шаблон за област....
  3. В диалоговия прозорец Шаблон открита област изберете шелания файл на шаблона (*.blk/*.blkx).
  4. В същия диалогов прозорец, до Приложи към, изберете Избрани страници, за да приложите шаблона към избраните страници.
    Съвет. Ако искате да приложите шаблона към всички страници в документа, изберете Всички страници.
  5. Щракнете върху Отваряне.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.